ચિત્ર:Symbol book class2.svg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(SVG ફાઇલ, માત્ર ૧૮૦ × ૧૮૫ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૨ KB)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

વર્ણન Successful suggestion for a Book-Class icon at en.wiki
તારીખ
સ્રોત Mad by Lokal_Profil by combining:
લેખક Lokal_Profil
પરવાનગી
(આ ફાઈલનો ફરી ઉપયોગ)
w:en:Creative Commons

આરોપણ શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી)

આ ફાઈલ વપરાશની પરવાનગી : Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.
આરોપણ: Lokal_Profil
તમે મુક્ત છો:
  • વહેંચવા – નકલ કરવા, વિતરણ કરવા અને રચનાઓ મોકલવા
  • રીમિક્સ કરવા કે મઠારવા – રચના અપનાવવા
નીચેની શરત હેઠળ:
  • આરોપણ – લેખક કે પ્રકાશન અધિકાર ધારકે વર્ણવેલી પરવાનગી કે સત્તા અનુસાર જ આ રચનાનો પ્રયોગ થવો જોઈએ (તેઓ તમને અથવા તમારા ઉપયોગ સાથે સંમત થાય છે તે રીતે નહી).
  • શેર- અલાઈક (બિન ભેદભાવ વહેંચણી) – તમે જો આ રચનાને બદલશો કે તેમાં ઉમેરો કરશો તો પરીણામી કાર્યને તમારે પણ તે જ પરવાનગી હેઠળ પ્રકાશિત કરવું પડશે.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૨૨:૫૫, ૧૧ મે ૨૦૧૪૨૨:૫૫, ૧૧ મે ૨૦૧૪નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૮૦ × ૧૮૫ (૨ KB)Jc86035compressed with SVGCleaner on basic setting, removed element IDs, inkscape and sodipodi tags
૦૫:૧૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯૦૫:૧૨, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૮૦ × ૧૮૫ (૨ KB)Lokal ProfilTrying a less clashing surrounding colour
૦૫:૦૪, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯૦૫:૦૪, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૮૦ × ૧૮૫ (૨ KB)Lokal Profilupdated centre colour
૨૦:૩૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯૨૦:૩૨, ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૦૯નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧૮૦ × ૧૮૫ (૨ KB)Lokal Profil{{Information |Description=Suggestion for a Book-Class icon |Source=Mad by Lokal_Profil by combining: *Symbol b class.svg by Weston.pace *[[:File:Qsicon Quelle.svg|Qsicon Quelle.svg

આ ફાઇલ માં 37 નીચેનાં પાનાઓ વપરાયેલાં છે:

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

મૅટાડેટા