જર્મનીનો રાષ્ટ્રધ્વજ

વિકિપીડિયામાંથી
પ્રમાણમાપ૩:૫
અપનાવ્યોમે ૨૩, ૧૯૪૯
રચનાકાળો, લાલ અને સોનેરી રંગના ત્રણ આડા પટ્ટા

જર્મનીનો રાષ્ટ્રધ્વજ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી અપનાવાયો. પશ્ચિમ અને પૂર્વ જર્મનીનો ધ્વજ ઈસ ૧૯૯૦ સુધી સમાન જ હતો અને તેમના એકીકરણ બાદ સંયુક્ત રીતે હાલનો ધ્વજ અપનાવાયો હતો.

કાળો, સફેદ અને સોનેરી રંગનો ધ્વજને રાજાશાહીના સમર્થકો સમયાંતરે ફરકાવતા રહે છે અને તેઓ લોકતાંત્રિક રાજાશાહીની તરફેણ કરે છે.