લખાણ પર જાઓ

ઝિંકા વાઇરસ

વિકિપીડિયામાંથી

શરૂઆત :- સૌ પ્રથમ ૧૯૪૭માં આફ્રિકાના યુગાન્ડા દેશમાં જોવા મળે છે.

ફેલાવો :- એડીસ ઇજિપ્તી માદા મચ્છરના કરડવાથી

એજન્ટ :- ઝીંકા (ફલેવી વાઇરસ - RNA વાઇરસ)

લક્ષણો :- તાવ સાથે માથાનો દુખાવો.

ઠંડી લાગે - ધ્રુજારી


વા મળે