ડેટા (કમ્પ્યુટિંગ)

વિકિપીડિયામાંથી

ડેટા (/ˈdtə/ DAY-tə, અથવા /ˈdɑːtə/ DAH-tə;[૧] ચોક્કસ રીતે ગોઠવેલા એક અથવા એક કરતાં વધુ ચિહ્નોનો અર્થપૂર્ણ સમૂહ છે.

ડેટા એ માહિતી નથી. ડેટાને માહિતીમાં ફેરવવા માટે પૃથક્કરણ જરુરી છે. ડેટાને માહિતીમાં ફેરવવા માટે ઘણાં પરિબળો જાણવા જરૂરી છે. મેટાડેટા શબ્દ ડેટા વિશેના ડેટા માટે વપરાય છે.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. The pronunciation /ˈdtə/ DAY-tə is widespread throughout most Englishes. The pronunciation/ˈdætə/ DA-tə is chiefly Irish and American English. The pronunciation /ˈdɑːtə/ DAH-tə is chiefly New Zealand English and Australian English. Each pronunciation may be realized differently depending on the dialect of the speaker.