ડૉંગ હેકટર એરપોર્ટ

વિકિપીડિયામાંથી
ડૉંગ હેકટર એરપોર્ટ

ડૉંગ હેકટર એરપોર્ટ વિયેતનામમાં એક એરપોર્ટ છે, ડૉંગ હેકટર શહેર, કેન્દ્રિય વિયેતનામ, હનોઈ ના 486 કિમી દક્ષિણે. તે 1930 માં ફ્રેન્ચ વસાહતીઓ દ્વારા બાંધવામાં આવી હતી. એરપોર્ટ એક રનવે (2400 મીટર, 45 મીટર) છે. એરપોર્ટ સુધારી હતી અને 2008 માં નાગરિક એરપોર્ટ બની ગયું છે. તે વાર્ષિક દીઠ 500,000 મુસાફરો સેવા કરી શકે છે. ત્યાં હનોઈ અને સૈગોન માટે ઉડાન છે.