ઢાંચાની ચર્ચા:Ambox

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

Feedback wanted on improvements to Ambox templates on mobile web[ફેરફાર કરો]

CKoerner (WMF) (talk) ૧૪:૪૮, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Change coming to how certain templates will appear on the mobile web[ફેરફાર કરો]

CKoerner (WMF) (talk) ૦૧:૧૧, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]