ઢાંચો:અભૂતપૂર્વ નવોદિત બાર્નસ્ટાર

વિકિપીડિયામાંથી
અભૂતપૂર્વ નવોદિત બાર્નસ્ટાર
{{{1}}}
Template documentation

Usage

To use this template, add {{subst:અભૂતપૂર્વ નવોદિત બાર્નસ્ટાર|1=Put your message here. ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:અભૂતપૂર્વ નવોદિત બાર્નસ્ટાર|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

અભૂતપૂર્વ નવોદિત બાર્નસ્ટાર
message ~~~~