ઢાંચો:ચર્ચા-પૂરી

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેને બંધ જાહેર કરવામાં આવી છે.
Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઉદ્દેશ[ફેરફાર કરો]

વપરાશ[ફેરફાર કરો]

{{ચર્ચા-પૂરી}}
{{ચર્ચા-પૂરી|કોઈપણ ટિપ્પણી}}
{{ચર્ચા-પૂરી|કોઈપણ ટિપ્પણી|text=આખી જ ચર્ચાનું લખાણ}}

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

કોઈપણ પરિમાણ વગર ઢાંચાનો ઉપયોગ[ફેરફાર કરો]

આ રીતે વાપરતા...[ફેરફાર કરો]

{{ચર્ચા-પૂરી}} આ લેખ લખાઈ ગયો છે પરંતુ એના ઇન્ફોબોક્ષ માં વેબસાઇટ (વેબસાઈટ) માં બરાબર વેબસાઈટ દેખાતી નથી. કદાચ બગ હોય એવું લાગે છે. તે જાણકાર મિત્રો સુધારી આપે. આભાર.--Nizil Shah (talk) ૧૩:૨૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

નિઝીલભાઈ, બગ નથી, આપ જયારે Infobox:Indian Jurisdictionનો ઉપયોગ કરો ત્યારે Url ઢાંચાનો ઉપયોગ ન કરો, માત્ર વેબ એડ્રેસ ઉમેરો. -- સમકિત (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૪:૪૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
આભાર. :) --Nizil Shah (talk) ૧૬:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

આ રીતે જોવા મળશે[ફેરફાર કરો]

આ ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેને બંધ જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ લેખ લખાઈ ગયો છે પરંતુ એના ઇન્ફોબોક્ષ માં વેબસાઇટ (વેબસાઈટ) માં બરાબર વેબસાઈટ દેખાતી નથી. કદાચ બગ હોય એવું લાગે છે. તે જાણકાર મિત્રો સુધારી આપે. આભાર.--Nizil Shah (talk) ૧૩:૨૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
નિઝીલભાઈ, બગ નથી, આપ જયારે Infobox:Indian Jurisdictionનો ઉપયોગ કરો ત્યારે Url ઢાંચાનો ઉપયોગ ન કરો, માત્ર વેબ એડ્રેસ ઉમેરો. -- સમકિત (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૪:૪૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
આભાર. :) --Nizil Shah (talk) ૧૬:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

ફક્ત એક જ પરિમાણ સાથે ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

આ રીતે વાપરતા...[ફેરફાર કરો]

{{ચર્ચા-પૂરી|ભળતા મુદ્દા માટે નીચે નવી ચર્ચા શરૂ કરો}}આ લેખ લખાઈ ગયો છે પરંતુ એના ઇન્ફોબોક્ષ માં વેબસાઇટ (વેબસાઈટ) માં બરાબર વેબસાઈટ દેખાતી નથી. કદાચ બગ હોય એવું લાગે છે. તે જાણકાર મિત્રો સુધારી આપે. આભાર.--Nizil Shah (talk) ૧૩:૨૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

નિઝીલભાઈ, બગ નથી, આપ જયારે Infobox:Indian Jurisdictionનો ઉપયોગ કરો ત્યારે Url ઢાંચાનો ઉપયોગ ન કરો, માત્ર વેબ એડ્રેસ ઉમેરો. -- સમકિત (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૪:૪૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
આભાર. :) --Nizil Shah (talk) ૧૬:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

આ રીતે જોવા મળશે[ફેરફાર કરો]

આ ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેને બંધ જાહેર કરવામાં આવી છે: ભળતા મુદ્દા માટે નીચે નવી ચર્ચા શરૂ કરો
આ લેખ લખાઈ ગયો છે પરંતુ એના ઇન્ફોબોક્ષ માં વેબસાઇટ (વેબસાઈટ) માં બરાબર વેબસાઈટ દેખાતી નથી. કદાચ બગ હોય એવું લાગે છે. તે જાણકાર મિત્રો સુધારી આપે. આભાર.--Nizil Shah (talk) ૧૩:૨૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
નિઝીલભાઈ, બગ નથી, આપ જયારે Infobox:Indian Jurisdictionનો ઉપયોગ કરો ત્યારે Url ઢાંચાનો ઉપયોગ ન કરો, માત્ર વેબ એડ્રેસ ઉમેરો. -- સમકિત (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૪:૪૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
આભાર. :) --Nizil Shah (talk) ૧૬:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

બધા જ પરિમાણો સાથે[ફેરફાર કરો]

નોંધ: ખાસ કરીને ચોતરા પરની ચર્ચાઓ માટે આ જ ઢાંચો વાપરવો. (ચોતરા પર પ્રબંધકો અથવા ચર્ચા શરૂ કરનારા સભ્યએ જ આનો ઉપયોગ કરવો)

આ રીતે વાપરતા...[ફેરફાર કરો]

{{ચર્ચા-પૂરી|ચર્ચા જોવા માટે વિસ્તારો પર ક્લિક કરો|text=આ લેખ લખાઈ ગયો છે પરંતુ એના ઇન્ફોબોક્ષ માં વેબસાઇટ (વેબસાઈટ) માં બરાબર વેબસાઈટ દેખાતી નથી. કદાચ બગ હોય એવું લાગે છે. તે જાણકાર મિત્રો સુધારી આપે. આભાર.--Nizil Shah (talk) ૧૩:૨૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

નિઝીલભાઈ, બગ નથી, આપ જયારે Infobox:Indian Jurisdictionનો ઉપયોગ કરો ત્યારે Url ઢાંચાનો ઉપયોગ ન કરો, માત્ર વેબ એડ્રેસ ઉમેરો. -- સમકિત (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૪:૪૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
આભાર. :) --Nizil Shah (talk) ૧૬:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

}}

આ રીતે જોવા મળશે[ફેરફાર કરો]

આ ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેને બંધ જાહેર કરવામાં આવી છે: ચર્ચા જોવા માટે વિસ્તારો પર ક્લિક કરો

આ લેખ લખાઈ ગયો છે પરંતુ એના ઇન્ફોબોક્ષ માં વેબસાઇટ (વેબસાઈટ) માં બરાબર વેબસાઈટ દેખાતી નથી. કદાચ બગ હોય એવું લાગે છે. તે જાણકાર મિત્રો સુધારી આપે. આભાર.--Nizil Shah (talk) ૧૩:૨૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

નિઝીલભાઈ, બગ નથી, આપ જયારે Infobox:Indian Jurisdictionનો ઉપયોગ કરો ત્યારે Url ઢાંચાનો ઉપયોગ ન કરો, માત્ર વેબ એડ્રેસ ઉમેરો. -- સમકિત (ચર્ચા/યોગદાન) ૧૪:૪૩, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)
આભાર. :) --Nizil Shah (talk) ૧૬:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ (IST)

આ પણ જૂઓ[ફેરફાર કરો]