ઢાંચો:પ્રકારઅનેસ્થિતિપ્રમાણેપ્રગતિનોંધ

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પ્રકાર અને સ્થિતિ પ્રમાણે પ્રગતિપત્રક
  વિવિધ સ્થિતિઓ
  સ્થિતિનું ઉમેરણ બાકી સ્થિતિની ચકાસણી બાકી સ્થિતિ યોગ્ય છે સ્થિતિ અયોગ્ય છે કુલ
સ્થળના પ્રકાર ગામ 14384 191 3422 376 18373
નગર 42 58 72 1 173
શહેર 3 11 31 0 45
મેટ્રોપોલિટન શહેર 0 0 1 0 1
અન્ય 254 3 6 0 263
કુલ 14683 263 3526 377 18592
ખરેખરી પ્રગતિ (કુલ યોગ્ય + કુલ અયોગ્ય ) 3903

20.99 %