ઢાંચો:માહિતીચોકઠું રાજવી

વિકિપીડિયામાંથી
{{{નામ}}}
{{{મથાળું}}}
{{{ફોટો}}}
{{{ફોટોનોંધ}}}
શાસન કાળ{{{શાસન કાળ}}}
રાજ્યાભિષેક{{{રાજ્યાભિષેક}}}
પદવી{{{પદવી}}}
આખું નામ{{{આખું નામ}}}
જન્મનું નામ{{{જન્મનું નામ}}}
હુલામણું નામ{{{હુલામણું નામ}}}
ખિતાબ{{{ખિતાબ}}}
જન્મ{{{જન્મ તારીખ}}}
જન્મ સ્થળ{{{જન્મ સ્થળ}}}
અવસાન{{{અવસાન તારીખ}}}
અવસાન સ્થળ{{{અવસાન સ્થળ}}}
અંત્યેષ્ટિ{{{અંત્યેષ્ટિ સ્થળ}}},
પૂર્વગામી{{{પૂર્વગામી}}}
ઉત્તરાધિકારી{{{ઉત્તરાધિકારી}}}
જીવનસાથી{{{જીવનસાથી}}}
પત્નીઓ{{{જીવનસાથી ૧}}}
{{{જીવનસાથી ૨}}}
{{{જીવનસાથી ૩}}}
{{{જીવનસાથી ૪}}}
વંશ/ખાનદાન{{{વંશ/ખાનદાન}}}
રાજવંશ{{{રાજવંશ}}}
મુદ્રાલેખ{{{મુદ્રાલેખ}}}
પિતા{{{પિતા}}}
માતા{{{માતા}}}
સંતાન{{{સંતાન}}}
ધર્મ{{{ધર્મ}}}
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

વપરાશ[ફેરફાર કરો]

રાજવીઓની વિગત દર્શાવતું માહિતીચોકઠું.

ખાલી ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

આ લખાણ કોપી કરી લેખનાં પાને મૂકો અને જરૂરી માહિતીઓ ભરો :

{{માહિતીચોકઠું રાજવી
| નામ = 
| મથાળું = 
| ફોટો = 
| ફોટોનોંધ = 
| શાસન કાળ = 
| રાજ્યાભિષેક = 
| પદવી =
| આખું નામ = 
| જન્મનું નામ = 
| હુલામણું નામ =
| ખિતાબ = 
| જન્મ તારીખ = 
| જન્મ સ્થળ = 
| અવસાન તારીખ = 
| અવસાન સ્થળ = 
| અંત્યેષ્ટિ સ્થળ = 
| પૂર્વગામી = 
| ઉત્તરાધિકારી = 
| જીવનસાથી = 
| જીવનસાથી ૧ = 
| જીવનસાથી ૨ = 
| જીવનસાથી ૩ = 
| જીવનસાથી ૪ = 
| વંશ/ખાનદાન = 
| રાજવંશ = 
| મુદ્રાલેખ =
| પિતા = 
| માતા = 
| સંતાન =
| ધર્મ  =
}}


ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

(જે માહિતી ઉપલબ્ધ/જરૂરી ન હોય તે ખાનું ખાલી રાખવાથી ચોકઠામાં દેખાશે નહિ.)

રાજા રાજબહાદૂર
વિકિરાજા
ઉદાહરણ
શાસન કાળ૧૯૦૦-૨૦૦૦
રાજ્યાભિષેક૧-૧-૧૯૦૦
પદવીરાજા
આખું નામરાજબહાદૂર શેરબહાદૂર વિકિ
જન્મનું નામવીર
હુલામણું નામસાહેબ બહાદૂર
ખિતાબબહાદૂર
જન્મ૧ મે, ૧૯૦૦
જન્મ સ્થળનેટ
અવસાન૧ મે, ૨૦૦૦
અવસાન સ્થળનેટ
અંત્યેષ્ટિFB
પૂર્વગામી???
ઉત્તરાધિકારી????
પત્નીરાણીસાહેબા
વંશ/ખાનદાનડિજિટલ
રાજવંશડિજિટ
મુદ્રાલેખખાઓ અને ખાવા દ્યો !
પિતા@@@
માતા@@
સંતાન૨, એક
બે
ધર્મરાજધર્મ


{{માહિતીચોકઠું રાજવી
| નામ = રાજા રાજબહાદૂર
| મથાળું = વિકિરાજા 
| ફોટો = [[Image:Example.jpg]]
| ફોટોનોંધ = ઉદાહરણ
| શાસન કાળ = ૧૯૦૦-૨૦૦૦
| રાજ્યાભિષેક = ૧-૧-૧૯૦૦
| પદવી = રાજા
| આખું નામ = રાજબહાદૂર શેરબહાદૂર વિકિ
| જન્મનું નામ = વીર
| હુલામણું નામ = સાહેબ બહાદૂર
| ખિતાબ = બહાદૂર
| જન્મ તારીખ = ૧ મે, ૧૯૦૦
| જન્મ સ્થળ = નેટ
| અવસાન તારીખ = ૧ મે, ૨૦૦૦
| અવસાન સ્થળ = નેટ
| અંત્યેષ્ટિ સ્થળ = FB
| પૂર્વગામી = ???
| ઉત્તરાધિકારી = ????
| જીવનસાથી = 
| જીવનસાથી ૧ = રાણીસાહેબા
| જીવનસાથી ૨ = 
| જીવનસાથી ૩ = 
| જીવનસાથી ૪ = 
| વંશ/ખાનદાન = ડિજિટલ
| રાજવંશ = ડિજિટ
| મુદ્રાલેખ = ખાઓ અને ખાવા દ્યો !
| પિતા = @@@
| માતા = @@
| સંતાન = ૨,  એક <br> બે
| ધર્મ  = રાજધર્મ
}}


આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]