લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:માહિતીચોકઠું રાજવી

વિકિપીડિયામાંથી
{{{નામ}}}
{{{મથાળું}}}
{{{ફોટો}}}
{{{ફોટોનોંધ}}}
શાસન કાળ{{{શાસન કાળ}}}
રાજ્યાભિષેક{{{રાજ્યાભિષેક}}}
પદવી{{{પદવી}}}
આખું નામ{{{આખું નામ}}}
જન્મનું નામ{{{જન્મનું નામ}}}
હુલામણું નામ{{{હુલામણું નામ}}}
ખિતાબ{{{ખિતાબ}}}
જન્મ{{{જન્મ તારીખ}}}
જન્મ સ્થળ{{{જન્મ સ્થળ}}}
અવસાન{{{અવસાન તારીખ}}}
અવસાન સ્થળ{{{અવસાન સ્થળ}}}
અંત્યેષ્ટિ{{{અંત્યેષ્ટિ સ્થળ}}},
પૂર્વગામી{{{પૂર્વગામી}}}
ઉત્તરાધિકારી{{{ઉત્તરાધિકારી}}}
જીવનસાથી{{{જીવનસાથી}}}
પત્નીઓ{{{જીવનસાથી ૧}}}
{{{જીવનસાથી ૨}}}
{{{જીવનસાથી ૩}}}
{{{જીવનસાથી ૪}}}
વંશ/ખાનદાન{{{વંશ/ખાનદાન}}}
રાજવંશ{{{રાજવંશ}}}
મુદ્રાલેખ{{{મુદ્રાલેખ}}}
પિતા{{{પિતા}}}
માતા{{{માતા}}}
સંતાન{{{સંતાન}}}
ધર્મ{{{ધર્મ}}}