લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ/doc

વિકિપીડિયામાંથી

માહિતીચોકઠું વ્યક્તિનો ઉપયોગ કોઈપણ વ્યક્તિની માહિતીનો સારાંશ રજૂ કરવા માટે થઈ શકે છે.

વપરાશ માટે માર્ગદર્શન

આ માહિતીચોકઠું વાપરવા માટે નીચે આપેલ ચોકઠાંની વિગતો કોપી કરી લો. જરૂરી વિગતો ભરી દો, ખાલી રહેલી વિગતો દર્શાવવામાં નહીં આવે.

કોરો ઢાંચો મુખ્ય વિગતો સાથે

આ ઢાંચો પાના ઉપર જમણી બાજુ દેખાશે.

{{માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ
|નામ    = 
|ફોટો     =
|ફોટોસાઇઝ  = 
|ફોટોનોંધ = 
|જન્મ તારીખ = 
|જન્મ સ્થળ  = 
|મૃત્યુ તારીખ  = 
|મૃત્યુ સ્થળ   =
|મૃત્યુનું કારણ = 
|રહેઠાણ  =
|રાષ્ટ્રીયતા =
|હુલામણું નામ =
|જન્મ સમયનું નામ =
|નાગરીકતા =
|અભ્યાસ =
|શિક્ષણ સંસ્થા =
|ક્ષેત્ર =
|વ્યવસાય  =
|સક્રિય વર્ષ = 
|વતન =
|ખિતાબ =
|પગાર =
|વાર્ષિક આવક =
|ઉંચાઇ =
|વજન =
|મુદત =
|પક્ષ =
|વિરોધીઓ =
|ધર્મ =
|જીવનસાથી =
|ભાગીદાર =
|સંતાન =
|માતા-પિતા =
|સગાંસંબંધી =
|પુરસ્કારો =
|હસ્તાક્ષર =
|વેબસાઇટ =
|નોંધ = 
}}

ઉદાહરણ

માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ/doc
હેલ્લો બોયઝ
જન્મની વિગત૧૫/૫/૨૦૦૫
હરિપુરા
મૃત્યુની વિગત૧૩/૧૩/૧૯૧૩
સોનાપુરી
મૃત્યુનું કારણવધુ હસવાથી
રહેઠાણકતકપર
રાષ્ટ્રીયતાભારતીય
હુલામણું નામગબો
જન્મ સમયનું નામબાબો
નાગરીકતાભારત , યુ.કે.
અભ્યાસબપોર સુધી
શિક્ષણ સંસ્થામાસ્તરનું ડેલું
ક્ષેત્રતોડફોડ
વ્યવસાયસર્પ પકડવાનો
સક્રિય વર્ષ૨૦
વતનસારા જહાં
ખિતાબમહા મુર્ખોપાધ્યાય
પગાર૦૦૦૦૦
વાર્ષિક આવક૦૦૦૦૦૦૦
ઉંચાઇ૧.૫ મી.
વજન૨૮૫ કિ.ગ્રા.
મુદત૫ વર્ષ
રાજકીય પક્ષકોંગ્રેસ,ભા.જ.પ.,
વિરોધીઓકોંગ્રેસ,ભા.જ.પ.,
ધર્મમાનવ ધર્મ
જીવનસાથીઐસા નશીબ ??
ભાગીદારહિન્દુસ્તાન લિમીટેડ
સંતાન
માતા-પિતામાતા-પિતા
સગાંસંબંધીરાજેશજી (ભાઈ)
પુરસ્કારોપદ્મભૂષણ
વેબસાઇટhttp://gu.wikipedia.org
હસ્તાક્ષર
નોંધ
{{માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ
|નામ    = અશોક
|ફોટો    = Example.jpg
|ફોટોસાઇઝ= 75px
|ફોટોનોંધ   = હેલ્લો બોયઝ
|જન્મ તારીખ = ૧૫/૫/૨૦૦૫
|જન્મ સ્થળ = હરિપુરા
|મૃત્યુ તારીખ = ૧૩/૧૩/૧૯૧૩
|મૃત્યુ સ્થળ = સોનાપુરી
|મૃત્યુનું કારણ = વધુ હસવાથી
|રહેઠાણ = કતકપર
|રાષ્ટ્રીયતા = ભારતીય
|હુલામણું નામ = ગબો
|જન્મ સમયનું નામ = બાબો
|નાગરીકતા = ભારત , યુ.કે.
|અભ્યાસ = બપોર સુધી
|શિક્ષણ સંસ્થા = માસ્તરનું ડેલું
|ક્ષેત્ર = તોડફોડ
|વ્યવસાય = સર્પ પકડવાનો
|સક્રિય વર્ષ = ૨૦
|વતન = સારા જહાં
|ખિતાબ = મહા મુર્ખોપાધ્યાય
|પગાર = ૦૦૦૦૦
|વાર્ષિક આવક = ૦૦૦૦૦૦૦
|ઉંચાઇ = ૧.૫ મી.
|વજન = ૨૮૫ કિ.ગ્રા.
|મુદત = ૫ વર્ષ
|પક્ષ = કોંગ્રેસ,ભા.જ.પ.,
|વિરોધીઓ = કોંગ્રેસ,ભા.જ.પ.,
|ધર્મ = માનવ ધર્મ
|જીવનસાથી = ઐસા નશીબ ??
|ભાગીદાર = હિન્દુસ્તાન લિમીટેડ
|સંતાન = ૫
|માતા-પિતા = માતા-પિતા
|સગાંસંબંધી = રાજેશજી (ભાઈ)
|પુરસ્કારો = પદ્મભૂષણ
|હસ્તાક્ષર = Example.jpg
|વેબસાઇટ = http://gu.wikipedia.org
|નોંધ = જરૂરી હોય તેટલી વિગતો ભરવી.
}}

ઢાંચાનો ડેટા

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ in articles based on its TemplateData.

TemplateData for માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ

An infobox for articles about people

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Pre-nominalspre-nominals honorific_prefix honorific-prefix honorific prefix

Honorific prefix(es), to appear on the line above the person's name

Unknownoptional
નામname

Common name of person (defaults to article name if left blank; provide birth_name (below) if different from name). If middle initials are specified (or implied) by the lead of the article, and are not specified separately in the birth_name field, include them here.

Unknownrequired
Post-nominalspost-nominals honorific_suffix honorific-suffix honorific suffix

Honorific suffix(es), to appear on the line below the person's name

Unknownoptional
Imageimage

Image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. If an image is desired but not available, one may add "yes" to the "needs-photo" section of the :Template:WPBiography on the talkpage. If no image is available yet, do not use an image placeholder.

Unknownoptional
Image uprightimage_upright

Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).

Default
1
Example
1.15
Unknownoptional
DEPRECATED: Image sizeimage_size image size imagesize

DEPRECATED/DISCOURAGED. Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use image_upright instead.

Default
220px
Example
200px
Unknowndeprecated
Altalt

Alt text for image, for visually impaired readers. One word (such as "photograph") is rarely sufficient. See WP:ALT.

Unknownoptional
Captioncaption image caption image_caption

Caption for image, if needed. Try to include date of photo and the photographer.

Unknownoptional
મૂળ નામnative_name

The person's name in their own language, if different.

Unknownoptional
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-1 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use Template:lang in `native_name` instead.

Unknownoptional
Native name pronunciationpronunciation

Details of how to pronounce the individual's native name.

Unknownoptional
જન્મનું નામbirth_name birthname

Name at birth; only use if different from name.

Unknownoptional
જન્મ તારીખbirth_date

Date of birth: {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living people. For people who have died, use {{Birth date|YYYY|MM|DD}}. If only a year of birth is known, or age as of a certain date, consider using Template:birth year and age or Template:birth based on age as of date.

Unknownoptional
જન્મ સ્થળbirth_place

Place of birth: city, administrative region, sovereign state. Use the name of the birthplace at the time of birth, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976). Do not use a flag template.

Unknownoptional
Baptisedbaptised baptized

Date of baptism: ONLY for use when birth date is not known (e.g., Beethoven). Will not display if a birth date is entered. Do not use subtemplates. Parameter 'baptized' can be used for articles that use American english spelling.

Unknownoptional
Disappeared datedisappeared_date

(For missing people) Date of disappearance: Template:disappeared date and age (if birth date is known) or Template:disappeared date (if birth date unknown).

Unknownoptional
Disappeared placedisappeared_place

(For missing people) Place of disappearance: city, administrative region, sovereign state. Do not use a flag template.

Unknownoptional
Disappeared statusdisappeared_status status

(For missing people) Current status for the person, e.g., if the person is still regarded as missing (using Template:missing for to calculate the time since disappearance), or if the person has been declared dead in absentia, with a date for such a ruling.

Unknownoptional
મૃત્યુ તારીખdeath_date

Date of death: {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (if birth date is known) or Template:death date (if birth date unknown). See Template:Death date/doc for details on usage. If exact dates are unknown, consider using Template:death year and age.

Unknownoptional
મૃત્યુ સ્થળdeath_place

Place of death: city, administrative region, sovereign state. Note: Do not use a flag template. Use the name of the deathplace at the time of death, e.g.: Saigon (prior to 1976), Ho Chi Minh City (post 1976)

Unknownoptional
Death causedeath_cause death cause

Cause of death.

Unknownoptional
Body discoveredbody_discovered body discovered

Place where the body was discovered (if different from place of death). Do not use a flag template.

Unknownoptional
Resting placeresting_place resting place restingplace

Place of burial, ash-scattering, etc. Do not use a flag template.

Unknownoptional
Resting place coordinatesresting_place_coordinates resting place coordinates restingplacecoordinates

Coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use Template:coord template.

Unknownoptional
Burial placeburial_place

Place of burial, alternative to 'Resting place' Displays the label 'Burial place'.

Contentoptional
Burial place coordinatesburial_coordinates

Coordinates for place of burial, to accompany 'Burial place'. Use {{coord}} template.

Unknownoptional
Monumentsmonuments

Significant monuments erected, buildings named, etc., in honour of the subject. If many, link to an appropriate section of the article instead.

Unknownoptional
Residenceresidence

Location(s) where the person notably resides/resided, if different from birth place. Do not use a flag template.

Unknownoptional
Nationalitynationality

Nationality. May be used instead of citizenship (below) or vice versa in cases where any confusion could result. Should only be used 'with' citizenship when they somehow differ. Should only be used if nationality cannot be inferred from the birthplace. Do not use a flag template.

Unknownoptional
Other namesother_names other names othername alias

Other notable names for the person, if different from name and birth_name.

Unknownoptional
Citizenshipcitizenship

Country of legal citizenship, if different from nationality. Rarely needed. See usage notes for nationality above. Should only be used if citizenship cannot be inferred from the birthplace. Do not use a flag template.

Unknownoptional
Educationeducation

Education, e.g., degree, institution and graduation year, if relevant. If very little information is available or relevant, the `alma_mater` parameter may be more appropriate.

Unknownoptional
Alma materalma_mater alma mater

Alma mater. This parameter is a more concise alternative to `education`, and will most often simply consist of the linked name of the last-attended higher education institution. It is usually not relevant to include either parameter for non-graduates, but article talk page consensus may conclude otherwise, as at Bill Gates.

Unknownoptional
Occupationoccupation

Occupation(s) as given in the lead.

Unknownoptional
Years activeyears_active years active yearsactive

Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.

Unknownoptional
Eraera

Era during which the subject lived or was active. Less specific than 'years active'.

Unknownoptional
Employeremployer

Employer(s), if relevant.

Unknownoptional
Organizationorganization organizations

Non-employing organization(s), if relevant.

Unknownoptional
Agentagent

The subject's agent (individual and/or agency), discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source.

Unknownoptional
Known Forknown_for known for known

A brief description of what the person is notable for.

Example
Environmental activism
Unknownoptional
Notable worksnotable_works works credits notable works

Title(s) of notable work(s) (publications, compositions, sculptures, films, etc.) by the subject, if any.

Unknownoptional
Stylestyle

The style in which the subject works, if applicable.

Unknownoptional
Home townhome_town home town

The place where the person was raised and matured, if different from birth place and residence.

Unknownoptional
Salarysalary

Annual salary or compensation, if relevant.

Unknownoptional
Net worthnet_worth net worth networth

Current estimated net worth, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

Unknownoptional
Heightheight

If person was notable for their height, or if height is relevant. If used, this should also include the year of the measurement if the person had not reached full adulthood when this stat was published. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

Unknownoptional
Height in metresheight_m

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in metres (it will be automatically converted to Imperial).

Unknownoptional
Height in centimetresheight_cm

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in centimetres (it will be automatically converted to Imperial).

Unknownoptional
Height in feetheight_ft

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in whole feet (it will be automatically converted to SI). Use with height_in.

Unknownoptional
Remaining height in inchesheight_in

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in remaining inches (it will be automatically converted to SI). Use with height_ft.

Unknownoptional
Weightweight

If person was notable for their weight, or if weight is relevant. If used, this should also include the year of the measurement. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

Unknownoptional
Weight in kilogrammesweight_kg

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in kilogrammes (it will be automatically converted to Imperial).

Unknownoptional
Weight in poundsweight_lb

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in pounds, or their weight in remaining pounds if weight in whole stones is specified (it will be automatically converted to SI).

Unknownoptional
Weight in stonesweight_st

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in whole stones (it will be automatically converted to SI).

Unknownoptional
Televisiontelevision

Television programmes presented by or closely associated with the subject.

Unknownoptional
Titletitle

Multiple uses: Formal title, such as First Lady of Japan for Akie Abe.; Awarded title, such as Mr. Olympia for Arnold Schwarzenegger.; Job title, such as President of Calvin College for Anthony Diekema.; A combination of the above, such as Professor of Mathematics and Fellow of the Royal Society for Bill Parry See also "awards" parameter, below, for awarded honors that are not really titles. A single award should not use both parameters.

Unknownoptional
Termterm

Years the person held the title listed above.

Unknownoptional
Predecessorpredecessor

Person who previously held the title listed above.

Unknownoptional
Successorsuccessor

Person who subsequently held the title listed above.

Unknownoptional
Partyparty

If relevant. Field labelled Political party.

Unknownoptional
Movementmovement

If relevant. '''Movement''' can be social, political (non-party), artistic, philosophical, literary, cultural, etc.

Unknownoptional
Opponentsopponents

Notable relevant opponents (e.g., for major political office).

Unknownoptional
Boardsboards

For board of directors membership(s), if relevant. Field labeled Board member of.

Unknownoptional
Criminal chargecriminal_charge criminal charge

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

Unknownoptional
Criminal penaltycriminal_penalty criminal penalty

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

Unknownoptional
Criminal statuscriminal_status judicial_status judicial status criminal status

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

Unknownoptional
Spouse(s)spouse spouses spouse(s)

Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (married 1950–present) for a current spouse, and Name (married 1970–99) for former spouse(s). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For deceased persons still married at time of death, close the date range with death year.

Unknownoptional
Partner(s)partner partners partner(s) domestic_partner domestic_partner

For unmarried life partners (of any gender or sexual preference), not business partners. Use the format Name (1950–present) for current partner and Name (1970–99) for former partner(s).

Unknownoptional
Childrenchildren

Number of children (e.g., three or 3), or list of names, in which case, separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless the children are independently notable.

Unknownoptional
Parent(s)parents

Names of parents. Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. If subject has only one notable mother and/or father, 'mother' and 'father' parameters may be used instead

Unknownoptional
Mothermother

Name of mother; include only if subject has one mother who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

Unknownoptional
Fatherfather

Name of father; include only if subject has one father who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

Unknownoptional
Relativesrelatives relations

Names of siblings or other relatives. Include the relationship in parentheses after the name (sister, uncle, etc). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list.

Unknownoptional
Familyfamily

Family or house of the individual, if notable.

Unknownoptional
Callsigncallsign

Amateur radio call sign, if relevant.

Unknownoptional
Awardsawards

Notable awards. If many, link to an appropriate section of the article instead. See also "title" parameter, above, for awarded titles. A single award should not use both parameters.

Unknownoptional
Honourshonours honors

Honours the individual has been awarded, if notable.

Unknownoptional
Websitewebsite homepage URL url

Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use Template:URL as in Example.com . Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.

Unknownoptional
Modulemodule misc

Used for embedding other infoboxes into this one.

Unknownoptional
Module twomodule2 misc2

Used for embedding other infoboxes into this one.

Unknownoptional
Module threemodule3 misc3

Used for embedding other infoboxes into this one.

Unknownoptional
Module fourmodule4 misc4

Used for embedding other infoboxes into this one.

Unknownoptional
Module fivemodule5 misc5

Used for embedding other infoboxes into this one.

Unknownoptional
Module sixmodule6 misc6

Used for embedding other infoboxes into this one.

Unknownoptional
Signaturesignature

An image of the person's signature. Please use image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.

Unknownoptional
Signature sizesignature_size

Default is 150px. If necessary, a signature can be resized manually as per the "image_size" parameter.

Unknownoptional
Signature altsignature_alt signature alt

Alt text for the signature image. For example, for :File:Thomas Jefferson Signature.svg, the alt text might be |signature_alt= Th: Jefferson, spelling out the signature exactly as it appears in the image.

Unknownoptional
Footnotesfootnotes

Notes about any of the infobox data.

Unknownoptional
DEPRECATED: Name CSS over-rideabovestyle

DEPRECATED: A CSS style to use for the individual's name, over-riding the community norm. Only use in exception circumstances.

Unknowndeprecated
DEPRECATED: Use as an embedded infoboxchild

DEPRECATED: Use this infobox within another one. For experts only.

Example
yes
Unknowndeprecated
DEPRECATED: Influencesinfluences

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

Unknowndeprecated
DEPRECATED: Influencedinfluenced

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

Unknowndeprecated