ઢાંચો:માહિતીચોકઠું સસ્તન પ્રાણીઓ

વિકિપીડિયામાંથી
માહિતીચોકઠું સસ્તન પ્રાણીઓ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

માહિતીચોકઠું સસ્તન પ્રાણીઓ may be used to summarize information about પ્રાણીઓ.

વપરાશ માટે માર્ગદર્શન[ફેરફાર કરો]

આ ઇન્ફોબોક્સ વાપરવા માટે નીચે આપેલ બોકસનીં વિગતો કોપી કરી લો. જરૂરી વિગતો ભરી દો, ખાલી રહેલ વિગતો દર્શાવાશે નહીં.

કોરો ઢાંચો મુખ્ય વિગતો સાથે[ફેરફાર કરો]

આ ઢાંચો પાના ઉપર જમણી બાજુ દેખાશે.

{{માહિતીચોકઠું સસ્તન પ્રાણીઓ
|પ્રાણી   ચામાચીડીયુ વીશે માહીતી

|ફોટો     =
|ફોટોસાઇઝ  = 
|ફોટોનોંધ = 
|સ્થાનિક નામ = 
|અંગ્રેજી નામ  = 
|વૈજ્ઞાનિક નામ = 
|આયુષ્ય   =
|લંબાઇ = 
|ઉંચાઇ =
|વજન  =
|સંવનનકાળ  =
|ગર્ભકાળ = 
|પુખ્તતા =
|દેખાવ =
|ખોરાક =
|વ્યાપ =
|રહેણાંક =
|ઉપસ્થિતિ ના ચિન્હો =
|ગુજરાતમાં વસ્તી =
|નોંધ = 
}}

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

વાંદરૂ
વાંદરો
સ્થાનિક નામવાંદરો,હનુમાન લંગુર
અંગ્રેજી નામCOMMON LANGUR
વૈજ્ઞાનિક નામPresbytis entellos
આયુષ્ય૨૫ વર્ષ
લંબાઇ૧૧૦ સેમી.
ઉંચાઇ૭૫ સેમી.
વજન૧૫ થી ૨૦ કિલો
સંવનનકાળઉનાળો
ગર્ભકાળ૬ માસ શિયાળામાં
પુખ્તતામાદા ૩.૫ વર્ષ,નર ૪ વર્ષ
દેખાવસફેદ રાખોડી
ખોરાકફળ,ફુલ
વ્યાપસમગ્ર ગુજરાત
રહેણાંકઆછું જંગલ
ઉપસ્થિતિ ના ચિન્હોહુપાહુપી
ગુજરાતમાં વસ્તી૧,૦૦,૮૬૫ (૨૦૦૧)
નોંધ
જરૂરી હોય તેટલી વિગતો ભરવી.
{{માહિતીચોકઠું સસ્તન પ્રાણીઓ
|પ્રાણી    = વાંદરૂ
|ફોટો    = Example.jpg
|ફોટોસાઇઝ= 75px
|ફોટોનોંધ   = વાંદરો
|સ્થાનિક નામ = વાંદરો,હનુમાન લંગુર
|અંગ્રેજી નામ  = COMMON LANGUR
|વૈજ્ઞાનિક નામ = Presbytis entellos
|આયુષ્ય   = ૨૫ વર્ષ
|લંબાઇ = ૧૧૦ સેમી.
|ઉંચાઇ = ૭૫ સેમી.
|વજન  = ૧૫ થી ૨૦ કિલો
|સંવનનકાળ  = ઉનાળો
|ગર્ભકાળ = ૬ માસ શિયાળામાં
|પુખ્તતા = માદા ૩.૫ વર્ષ,નર ૪ વર્ષ
|દેખાવ = સફેદ રાખોડી
|ખોરાક = ફળ,ફુલ 
|વ્યાપ = સમગ્ર ગુજરાત
|રહેણાંક = આછું જંગલ
|ઉપસ્થિતિ ના ચિન્હો = હુપાહુપી
|ગુજરાતમાં વસ્તી = ૧,૦૦,૮૬૫ (૨૦૦૧)
|નોંધ = જરૂરી હોય તેટલી વિગતો ભરવી.
}}