ઢાંચો:વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
Barnstar of Humour3.png વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર
{{{1}}}
Template documentation


Usage

એક વધારાનું પરિમાણ |title= નો બાર્નસ્ટારનું શીર્ષક અને |alt= ચિત્ર વાપરવા માટે વાપરી શકાય છે.

ઉદાહરણો

{{subst:વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર|આ મૂળભૂત આવૃત્તિનું ઉદાહરણ છે!|title=વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર!}} produces:

Barnstar of Humour3.png વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર
આ મૂળભૂત આવૃત્તિનું ઉદાહરણ છે!


{{subst:વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર|આ અન્ય આવૃત્તિનું ઉદાહરણ છે!|alt|title=વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર!}} produces:

Barnstar of Humour.svg વિનોદી સંપાદકનો બાર્નસ્ટાર ૨!
આ અન્ય આવૃત્તિનું ઉદાહરણ છે!