ઢાંચો:શાલેય નિબંધ સ્પર્ધા વિજેતા

વિકિપીડિયામાંથી
શાલેય નિબંધ સ્પર્ધા વિજેતા
{{{1}}}
Template documentation

Usage

To use this template, add {{subst:શાલેય નિબંધ સ્પર્ધા વિજેતા|1=Put your message here. ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.

This barnstar has an alternate version.
To use, add |alt to the end: {{subst:શાલેય નિબંધ સ્પર્ધા વિજેતા|put your message here ~~~~|alt}}
Which produces:

શાલેય નિબંધ સ્પર્ધા વિજેતા
message ~~~~