લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:CSS3 multiple column layout

વિકિપીડિયામાંથી
CSS3 multiple column layout
browser support
Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
≤ 9 ≤ 1.0 ≤ 2 N/A ≤ 11.0
10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)