ઢાંચો:Chembox Footer

વિકિપીડિયામાંથી

| colspan=2 style="text-align:left; background:#f8eaba;" |

જ્યાં સ્પષ્ટ ન કરેલું હોય ત્યાં આપેલા પદાર્થની માહિતી તેમની સામાન્ય સ્થિતિ પ્રમાણે છે (૨૫ °C [77 °F] પર, 100 kPa).

|- style="background:#f8eaba; border-top:2px solid transparent;"


|- style="background:#f8eaba; border-top:2px solid transparent;" | colspan=2 style="text-align:center;" | ઇન્ફોબોક્સ સંદર્ભો

|- style="background:#f8eaba;" | style="width:40%; max-height:1px; border-top:2px solid transparent; border-right:1px solid transparent;" | | style="width:60%; max-height:1px; border-top:2px solid transparent; border-left:1px solid transparent;" |

|-