ઢાંચો:Country data United States/doc

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

State flags[ફેરફાર કરો]

Country_data templates are also available for each of the fifty U.S. states and the District of Columbia:

Template:Country data Alabama  Alabama
Template:Country data Alaska  Alaska
Template:Country data Arizona  Arizona
Template:Country data Arkansas  Arkansas
Template:Country data California  California
Template:Country data Colorado  Colorado
Template:Country data Connecticut  Connecticut
Template:Country data Delaware  Delaware
Template:Country data Florida  Florida
Template:Country data Georgia (U.S. state)  Georgia (U.S. state)
Template:Country data Hawaii  Hawaii
Template:Country data Idaho  Idaho
Template:Country data Illinois  Illinois
Template:Country data Indiana  Indiana
Template:Country data Iowa  Iowa
Template:Country data Kansas  Kansas
Template:Country data Kentucky  Kentucky
Template:Country data Louisiana  Louisiana
Template:Country data Maine  Maine
Template:Country data Maryland  Maryland
Template:Country data Massachusetts  Massachusetts
Template:Country data Michigan  Michigan
Template:Country data Minnesota  Minnesota
Template:Country data Mississippi  Mississippi
Template:Country data Missouri  Missouri
Template:Country data Montana  Montana
Template:Country data Nebraska  Nebraska
Template:Country data Nevada  Nevada
Template:Country data New Hampshire  New Hampshire
Template:Country data New Jersey  New Jersey
Template:Country data New Mexico  New Mexico
Template:Country data New York  New York
Template:Country data North Carolina  North Carolina
Template:Country data North Dakota  North Dakota
Template:Country data Ohio  Ohio
Template:Country data Oklahoma  Oklahoma
Template:Country data Oregon  Oregon
Template:Country data Pennsylvania  Pennsylvania
Template:Country data Rhode Island  Rhode Island
Template:Country data South Carolina  South Carolina
Template:Country data South Dakota  South Dakota
Template:Country data Tennessee  Tennessee
Template:Country data Texas  Texas
Template:Country data Utah  Utah
Template:Country data Vermont  Vermont
Template:Country data Virginia  Virginia
Template:Country data Washington  Washington
Template:Country data West Virginia  West Virginia
Template:Country data Wisconsin  Wisconsin
Template:Country data Wyoming  Wyoming
Template:Country data Washington, D.C.  Washington, D.C.

Unincorporated territory flags[ફેરફાર કરો]

Country_data templates are also available for several organized territories of the United States. Many of the unorganized territories are either uninhabited or have no indigenous inhabitants, and also do not have unique flags. For those, please use {{flagicon|United States}}.

Template:Country data American Samoa  American Samoa
Template:Country data Guam  Guam
Template:Country data Northern Mariana Islands  Northern Mariana Islands
Template:Country data Puerto Rico  Puerto Rico
Template:Country data U.S. Virgin Islands  U.S. Virgin Islands

Military branch flags[ફેરફાર કરો]

Country_data templates are also available for some U.S. military branches.

Template:Country data United States Air Force ઢાંચો:Country data United States Air Force United States Air Force
Template:Country data United States Army ઢાંચો:Country data United States Army United States Army
Template:Country data United States Coast Guard ઢાંચો:Country data United States Coast Guard United States Coast Guard
Template:Country data United States Marine Corps ઢાંચો:Country data United States Marine Corps United States Marine Corps
Template:Country data United States Navy ઢાંચો:Country data United States Navy United States Navy