ઢાંચો:Delete

Permanently protected template
વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઉદ્દેશ

પાનાંને દૂર કરવાની વિનંતી કરવી.

વપરાશ

{{delete|સભ્ય = ~~~ |કારણ = <દૂર કરવા માટેનું કારણ> |તારીખ = <મહિનો-વર્ષ>}}

અથવા

{{હટાવો|સભ્ય = ~~~ |કારણ = <દૂર કરવા માટેનું કારણ> |તારીખ = <મહિનો-વર્ષ>}}
  • સભ્ય પરિમાણમાં તમારી સહી ત્રણ કે ચાર tilde (~) ઉમેરીને કરો.
  • આ પરિમાણો એવા પાનાંઓમાં કોઈ અસર નહિ કરે, જેને આ ફેરફાર કરતા પહેલા હટાવવા માટે અંકિત કરવામાં આવ્યા હોય.
  • વર્ષ ૪ આંકડામાં લખવું.
  • મહિનો બે આંકડામાં લખવો, દા.ત. ૦૫-૨૦૧૨


મહિનો કોડ
જાન્યુઆરી ૦૧
ફેબ્રુઆરી ૦૨
માર્ચ ૦૩
એપ્રિલ ૦૪
મે ૦૫
જુન ૦૬
જુલાઇ ૦૭
ઓગસ્ટ ૦૮
સપ્ટેમ્બર ૦૯
ઓક્ટોબર ૧૦
નવેમ્બર ૧૧
ડિસેમ્બર ૧૨

ઉદાહરણ

ચાર ટાઈડ્સ (~)

{{હટાવો|સભ્ય = ~~~~ |કારણ = અપુરતી માહિતી|તારીખ = ૦૫-૨૦૧૨}} અથવા {{delete|સભ્ય = ~~~~ |કારણ = અપુરતી માહિતી|તારીખ = ૦૫-૨૦૧૨}}

અથવા ત્રણ ટાઈડ્સ (~):

{{હટાવો|સભ્ય = ~~~ |કારણ = નિરર્થક ભાષાંતર|તારીખ = ૦૫-૨૦૧૨}} કે {{delete|સભ્ય = ~~~ |કારણ = નિરર્થક ભાષાંતર|તારીખ = ૦૫-૨૦૧૨}}

આ પણ જુઓ