ઢાંચો:ISO 639 name

વિકિપીડિયામાંથી

Template requires an ISO 639 language code

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[ફેરફાર કરો]

This template is used to resolve ISO 639-1, ISO 639-2 and ISO 639-3 codes to language names.

Code1 Code2 Code3 Code4 Name Article Category
aa aar Afar Afar ભાષા Category:Afar-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ab abk Abkhaz Abkhaz ભાષા Category:Abkhaz-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ae ave Avestan Avestan ભાષા Category:Avestan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
af afr Afrikaans Afrikaans ભાષા Category:Afrikaans-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ags Esimbi Esimbi ભાષા Category:Esimbi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ak aka Akan Akan ભાષા Category:Akan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
am amh Amharic Amharic ભાષા Category:Amharic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
an arg Aragonese Aragonese ભાષા Category:Aragonese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ang Old English Old English ભાષા Category:Old English-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ar ara Arabic Arabic ભાષા Category:Arabic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
as asm Assamese Assamese ભાષા Category:Assamese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
av ava Avaric Avaric ભાષા Category:Avaric-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ay aym Aymara Aymara ભાષા Category:Aymara-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
az aze Azerbaijani Azerbaijani ભાષા Category:Azerbaijani-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ba bak Bashkir Bashkir ભાષા Category:Bashkir-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
be bel Belarusian Belarusian ભાષા Category:Belarusian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
bg bul Bulgarian Bulgarian ભાષા Category:Bulgarian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
bh bih Bihari Bihari ભાષા Category:Bihari-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
bi bis Bislama Bislama ભાષા Category:Bislama-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
bm bam Bambara Bambara ભાષા Category:Bambara-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
bn ben Bengali Bengali ભાષા Category:Bengali-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
bo tib bod Tibetan Tibetan ભાષા Category:Tibetan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
br bre Breton Breton ભાષા Category:Breton-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
bs bos Bosnian Bosnian ભાષા Category:Bosnian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ca cat Catalan Catalan ભાષા Category:Catalan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ce che Chechen Chechen ભાષા Category:Chechen-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ch cha Chamorro Chamorro ભાષા Category:Chamorro-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
cho Choctaw Choctaw ભાષા Category:Choctaw-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
co cos Corsican Corsican ભાષા Category:Corsican-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
cr cre Cree Cree ભાષા Category:Cree-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
cs cze ces cz Czech Czech ભાષા Category:Czech-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
cu chu Old Church Slavonic Old Church Slavonic ભાષા Category:Old Church Slavonic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
cv chv Chuvash Chuvash ભાષા Category:Chuvash-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
cy wel cym Welsh Welsh ભાષા Category:Welsh-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
da dan Danish Danish ભાષા Category:Danish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
de ger deu German German ભાષા Category:German-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
dv div Dhivehi Dhivehi ભાષા Category:Dhivehi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
dz dzo Dzongkha Dzongkha ભાષા Category:Dzongkha-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ee ewe Ewe Ewe ભાષા Category:Ewe-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
el gre ell Greek Greek ભાષા Category:Greek-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
en eng English English ભાષા Category:Articles containing explicitly cited English-language text
eo epo Esperanto Esperanto ભાષા Category:Esperanto-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
es spa Spanish Spanish ભાષા Category:Spanish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
et est Estonian Estonian ભાષા Category:Estonian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
eu baq eus Basque Basque ભાષા Category:Basque-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
fa per fas Persian Persian ભાષા Category:Persian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ff ful Fula Fula ભાષા Category:Fula-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
fi fin Finnish Finnish ભાષા Category:Finnish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
fj fij Fijian Fijian ભાષા Category:Fijian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
fo fao Faroese Faroese ભાષા Category:Faroese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
fr fre fra French French ભાષા Category:French-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
fy fry West Frisian West Frisian ભાષા Category:West Frisian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ga gle Irish Irish ભાષા Category:Irish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
gd gla Scottish Gaelic Scottish Gaelic ભાષા Category:Scottish Gaelic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
gl glg Galician Galician ભાષા Category:Galician-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
gn grn Guaraní Guaraní ભાષા Category:Guaraní-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
grc Ancient Greek Ancient Greek ભાષા Category:Ancient Greek-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
gu guj Gujarati Gujarati ભાષા Category:Gujarati-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
gv glv Manx Manx ભાષા Category:Manx-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ha hau Hausa Hausa ભાષા Category:Hausa-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
he heb Hebrew Hebrew ભાષા Category:Hebrew-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
hi hin હિંદી હિંદી ભાષા Category:હિંદી-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ho hmo Hiri Motu Hiri Motu ભાષા Category:Hiri Motu-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
hr scr hrv Croatian Croatian ભાષા Category:Croatian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ht hat Haitian Creole Haitian Creole ભાષા Category:Haitian Creole-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
hu hun Hungarian Hungarian ભાષા Category:Hungarian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
hy arm hye Armenian Armenian ભાષા Category:Armenian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
hz her Herero Herero ભાષા Category:Herero-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ia ina Interlingua Interlingua ભાષા Category:Interlingua-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
id ind Indonesian Indonesian ભાષા Category:Indonesian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ie ile Interlingue Interlingue ભાષા Category:Interlingue-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ig ibo Igbo Igbo ભાષા Category:Igbo-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ii iii Yi Yi ભાષા Category:Yi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ik ipk Inupiaq Inupiaq ભાષા Category:Inupiaq-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
io ido Ido Ido ભાષા Category:Ido-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
is ice isl Icelandic Icelandic ભાષા Category:Icelandic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
it ita Italian Italian ભાષા Category:Italian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
iu iku Inuktitut Inuktitut ભાષા Category:Inuktitut-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ja-Hani ja-Latn ja jpn Japanese Japanese ભાષા Category:Japanese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
jv jav Javanese Javanese ભાષા Category:Javanese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ka geo kat Georgian Georgian ભાષા Category:Georgian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kg kon Kongo Kongo ભાષા Category:Kongo-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ki kik Kikuyu Kikuyu ભાષા Category:Kikuyu-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kj kua Kwanyama Kwanyama ભાષા Category:Kwanyama-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kk kaz Kazakh Kazakh ભાષા Category:Kazakh-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kl kal Greenlandic Greenlandic ભાષા Category:Greenlandic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
km khm Khmer Khmer ભાષા Category:Khmer-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kn kan Kannada Kannada ભાષા Category:Kannada-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ko kor Korean Korean ભાષા Category:Korean-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kr kau Kanuri Kanuri ભાષા Category:Kanuri-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ks kas Kashmiri Kashmiri ભાષા Category:Kashmiri-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ku kur Kurdish Kurdish ભાષા Category:Kurdish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kv kom Komi Komi ભાષા Category:Komi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
kw cor Cornish Cornish ભાષા Category:Cornish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ky kir Kyrgyz Kyrgyz ભાષા Category:Kyrgyz-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
la lat Latin Latin ભાષા Category:Latin-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
lb ltz Luxembourgish Luxembourgish ભાષા Category:Luxembourgish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
lg lug Luganda Luganda ભાષા Category:Luganda-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
li lim Limburgish Limburgish ભાષા Category:Limburgish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ln lin Lingala Lingala ભાષા Category:Lingala-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
lo lao Lao Lao ભાષા Category:Lao-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
lt lit Lithuanian Lithuanian ભાષા Category:Lithuanian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
lu lub Luba-Katanga Luba-Katanga ભાષા Category:Luba-Katanga-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
lv lav Latvian Latvian ભાષા Category:Latvian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mg mlg Malagasy Malagasy ભાષા Category:Malagasy-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mh mah Marshallese Marshallese ભાષા Category:Marshallese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mi mao mri Māori Māori ભાષા Category:Māori-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mk mac mkd Macedonian Macedonian ભાષા Category:Macedonian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ml mal Malayalam Malayalam ભાષા Category:Malayalam-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mn mon Mongolian Mongolian ભાષા Category:Mongolian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mo mol Moldovan Moldovan ભાષા Category:Moldovan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mr mar Marathi Marathi ભાષા Category:Marathi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ms may msa Malay Malay ભાષા Category:Malay-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
mt mlt Maltese Maltese ભાષા Category:Maltese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
my bur mya Burmese Burmese ભાષા Category:Burmese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
na nau Nauruan Nauruan ભાષા Category:Nauruan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
nb nob Norwegian Bokmål Norwegian Bokmål ભાષા Category:Norwegian Bokmål-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
nd nde Northern Ndebele Northern Ndebele ભાષા Category:Northern Ndebele-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ne nep નેપાળી નેપાળી ભાષા Category:નેપાળી-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ng ndo Ndonga Ndonga ભાષા Category:Ndonga-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
nl dut nld Dutch Dutch ભાષા Category:Dutch-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
nn nno Norwegian Nynorsk Norwegian Nynorsk ભાષા Category:Norwegian Nynorsk-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
no nor Norwegian Norwegian ભાષા Category:Norwegian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
nr nbl Southern Ndebele Southern Ndebele ભાષા Category:Southern Ndebele-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
nrf Norman Norman ભાષા Category:Norman-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
nv nav Navajo Navajo ભાષા Category:Navajo-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ny nya Chichewa Chichewa ભાષા Category:Chichewa-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
oc oci Occitan Occitan ભાષા Category:Occitan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
oj oji Ojibwe Ojibwe ભાષા Category:Ojibwe-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
om orm Oromo Oromo ભાષા Category:Oromo-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
or ori Odia Odia ભાષા Category:Odia-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
os oss Ossetic Ossetic ભાષા Category:Ossetic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
osp Old Spanish Old Spanish ભાષા Category:Old Spanish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
pa pan Punjabi Punjabi ભાષા Category:Punjabi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
pi pli Pāli Pāli ભાષા Category:Pāli-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
pl pol Polish Polish ભાષા Category:Polish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ps pus Pashto Pashto ભાષા Category:Pashto-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
pt por Portuguese Portuguese ભાષા Category:Portuguese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
qu que Quechua Quechua ભાષા Category:Quechua-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
rm roh Romansh Romansh ભાષા Category:Romansh-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
rn run Kirundi Kirundi ભાષા Category:Kirundi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ro rum ron Romanian Romanian ભાષા Category:Romanian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ru rus Russian Russian ભાષા Category:Russian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
rw kin Kinyarwanda Kinyarwanda ભાષા Category:Kinyarwanda-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sa san Sanskrit Sanskrit ભાષા Category:Sanskrit-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sc srd Sardinian Sardinian ભાષા Category:Sardinian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sco Scots Scots ભાષા Category:Scots-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sd snd Sindhi Sindhi ભાષા Category:Sindhi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
se sme Northern Sami Northern Sami ભાષા Category:Northern Sami-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sg sag Sango Sango ભાષા Category:Sango-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sga Old Irish Old Irish ભાષા Category:Old Irish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sh hbs Serbo-Croatian Serbo-Croatian ભાષા Category:Serbo-Croatian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
si sin Sinhalese Sinhalese ભાષા Category:Sinhalese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sk slo slk Slovak Slovak ભાષા Category:Slovak-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sl slv Slovene Slovene ભાષા Category:Slovene-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sm smo Samoan Samoan ભાષા Category:Samoan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sn sna Shona Shona ભાષા Category:Shona-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
so som Somali Somali ભાષા Category:Somali-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sq alb sqi Albanian Albanian ભાષા Category:Albanian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sr scc srp Serbian Serbian ભાષા Category:Serbian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ss ssw Swati Swati ભાષા Category:Swati-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
st sot Sotho Sotho ભાષા Category:Sotho-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
su sun Sundanese Sundanese ભાષા Category:Sundanese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sv swe Swedish Swedish ભાષા Category:Swedish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
sw swa Swahili Swahili ભાષા Category:Swahili-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
syc syr Syriac Syriac ભાષા Category:Syriac-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ta tam તમિલ તમિલ ભાષા Category:તમિલ-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
te tel Telugu Telugu ભાષા Category:Telugu-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tg tgk Tajik Tajik ભાષા Category:Tajik-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
th tha Thai Thai ભાષા Category:Thai-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ti tir Tigrinya Tigrinya ભાષા Category:Tigrinya-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tk tuk Turkmen Turkmen ભાષા Category:Turkmen-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tl tgl Tagalog Tagalog ભાષા Category:Tagalog-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tn tsn Tswana Tswana ભાષા Category:Tswana-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
to ton Tongan Tongan ભાષા Category:Tongan-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tr tur Turkish Turkish ભાષા Category:Turkish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ts tso Tsonga Tsonga ભાષા Category:Tsonga-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tt tat Tatar Tatar ભાષા Category:Tatar-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tun tun Tunica Tunica ભાષા Category:Tunica-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
tw twi Twi Twi ભાષા Category:Twi-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ty tah Tahitian Tahitian ભાષા Category:Tahitian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ug uig Uyghur Uyghur ભાષા Category:Uyghur-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
uk ukr Ukrainian Ukrainian ભાષા Category:Ukrainian-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ur urd ઉર્દુ ઉર્દુ ભાષા Category:ઉર્દુ-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
uz uzb Uzbek Uzbek ભાષા Category:Uzbek-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
ve ven Venda Venda ભાષા Category:Venda-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
vi vie Vietnamese Vietnamese ભાષા Category:Vietnamese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
vo vol Volapük Volapük ભાષા Category:Volapük-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
vot vot vot Votic Votic ભાષા Category:Votic-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
wa wln Walloon Walloon ભાષા Category:Walloon-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
wlm Middle Welsh Middle Welsh ભાષા Category:Middle Welsh-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
wo wol Wolof Wolof ભાષા Category:Wolof-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
xh xho Xhosa Xhosa ભાષા Category:Xhosa-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
yi yid Yiddish Yiddish ભાષા Category:Yiddish-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
yo yor Yoruba Yoruba ભાષા Category:Yoruba-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
za zha Zhuang Zhuang ભાષા Category:Zhuang-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
zh chi zho Chinese Chinese ભાષા Category:Chinese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
zu zul Zulu Zulu ભાષા Category:Zulu-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
zun Zuni Zuni ભાષા Category:Zuni-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
zh-Hans zh-s simplified Chinese simplified Chinese ભાષા Category:simplified Chinese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો
zh-Hant zh-t traditional Chinese traditional Chinese ભાષા Category:traditional Chinese-ભાષાનું લખાણ ધરાવતા લેખો

Examples[ફેરફાર કરો]

  • {{ISO 639 name|en}} gives English
  • {{ISO 639 name|fr}} gives French

See also[ફેરફાર કરો]