ઢાંચો:Infobox Chinese

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
{{{title}}}
[[File:{{{pic}}}|{{{picsize}}}|alt={{{picalt}}}{{{pictooltip}}}|{{{picalt}}}{{{pictooltip}}}]]
{{{piccap}}}
[[File:{{{pic2}}}|{{{picsize2}}}|alt={{{picalt2}}}{{{pictooltip2}}}|{{{picalt2}}}{{{pictooltip2}}}]]
{{{piccap2}}}
Chinese{{{c}}}
Traditional Chinese{{{t}}}
Simplified Chinese{{{s}}}
Postal{{{psp}}}
Literal meaning{{{l}}}
Alternative Chinese name
Chinese{{{c2}}}
Traditional Chinese{{{t2}}}
Simplified Chinese{{{s2}}}
Postal{{{psp2}}}
Literal meaning{{{l2}}}
Second alternative Chinese name
Chinese{{{c3}}}
Traditional Chinese{{{t3}}}
Simplified Chinese{{{s3}}}
Postal{{{psp3}}}
Literal meaning{{{l3}}}
Third alternative Chinese name
Chinese{{{c4}}}
Traditional Chinese{{{t4}}}
Simplified Chinese{{{s4}}}
Postal{{{psp4}}}
Literal meaning{{{l4}}}
Burmese name
Burmese{{{my}}}
IPA{{{bi}}}
Tibetan name
Tibetan{{{tib}}}
Dunganese name
Dungan{{{dungan}}}
Xiao'erjing{{{dungan-xej}}}
Romanization{{{dungan-latin}}}
Hanzi{{{dungan-han}}}
Vietnamese name
Vietnamese{{{vie}}}
Vietnamese alphabet{{{qn}}}
Romanization{{{dungan-latin}}}
Hán-Nôm{{{hn}}}
Chữ Hán{{{chuhan}}}
Chữ Nôm{{{chunom}}}
Literal meaning{{{lqn}}}
Thai name
Thai{{{tha}}}
RTGS{{{rtgs}}}
Zhuang name
Zhuang{{{zha}}}
Korean name
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
Chinese Korean name
Chosŏn'gŭl{{{cnhangul}}}
Hancha{{{cnhanja}}}
Literal meaning{{{cnlk}}}
North Korean name
Chosŏn'gŭl{{{nkhangul}}}
Hancha{{{nkhanja}}}
Literal meaning{{{nklk}}}
South Korean name
Hangul{{{skhangul}}}
Hanja{{{skhanja}}}
Literal meaning{{{sklk}}}
Mongolian name
Mongolian Cyrillic{{{mon}}}
Mongolian scriptઢાંચો:MongolUnicode
Japanese name
Kanji{{{kanji}}}
Kana{{{kana}}}
Hiragana{{{hiragana}}}
Kyūjitai{{{kyujitai}}}
Shinjitai{{{shinjitai}}}
Malay name
Malay{{{msa}}}
Indonesian name
Indonesian{{{ind}}}
Filipino name
Tagalog{{{tgl}}}
Uyghur name
Uyghur
{{{uig}}}
Manchu name
Manchu{{{mnc}}}
Bengali name
Bengali{{{ben}}}
Assamese name
Assamese{{{asm}}}
Nepali name
Nepali{{{nep}}}
Prakrit name
Prakrit{{{pra}}}
Tamil name
Tamil{{{tam}}}
Hindi name
Hindi{{{hin}}}
Sanskrit name
Sanskrit{{{san}}}
Pali name
Pali{{{pli}}}
Portuguese name
Portuguese{{{por}}}
Sanskrit name
Sanskrit{{{san}}}
Russian name
Russian{{{rus}}}
Romanization{{{rusr}}}
{{{lang1}}} name
{{{lang1}}}{{{lang1_content}}}
{{{lang2}}} name
{{{lang2}}}{{{lang2_content}}}
{{{lang3}}} name
{{{lang3}}}{{{lang3_content}}}
{{{lang4}}} name
{{{lang4}}}{{{lang4_content}}}
{{{lang5}}} name
{{{lang5}}}{{{lang5_content}}}
{{{lang6}}} name
{{{lang6}}}{{{lang6_content}}}
{{{lang7}}} name
{{{lang7}}}{{{lang7_content}}}
{{{lang8}}} name
{{{lang8}}}{{{lang8_content}}}
{{{lang9}}} name
{{{lang9}}}{{{lang9_content}}}
{{{lang10}}} name
{{{lang10}}}{{{lang10_content}}}
{{{lang11}}} name
{{{lang11}}}{{{lang11_content}}}
{{{footnote}}}
Template documentation[create]