ઢાંચો:Infobox continent

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[ફેરફાર કરો]

{{Infobox continent
|title        = 
|image        = 
|area        = 
|population     = 
|density       = 
|GDP_PPP       =
|GDP_nominal     = 
|GDP_per_capita   = 
|HDI         = 
|ethnic_groups    = 
|religions      = 
|demonym       = 
|countries      = 
|list_countries   = 
|dependencies    = 
|unrecognized    = 
|languages      = 
|time        = 
|internet      = 
|calling_code    = 
|cities       = 
|m49         = 
|footnotes      = 
}}

Example[ફેરફાર કરો]

North America
Location North America.svg
વિસ્તાર24,709,000 km2 (9,540,000 sq mi)
વસ્તી528,720,588 (2008, 4th)
વસ્તી ગીચતા21.4/km2 (55/sq mi)
GDP (PPP)$20.9 trillion (2013)
GDP (નોમિનલ)$20.3 trillion (2013)
ઓળખNorth American
દેશો23 countries
અર્ધ-સ્વતંત્ર દેશો22 dependencies
ભાષાઓList of languages
સમય વિસ્તારોUTC−10 to UTC
ઈન્ટરનેટ TLDNorth American TLD
સૌથી મોટા શહેરોList of urban areas
UN M49 કોડ021 – Northern America
003North America
019Americas
001World
{{Infobox continent
|title        = North America
|image        = [[File:Location North America.svg|220px]]
|area        = {{convert|24,709,000|km2|sqmi|abbr=on}}
|population     = 528,720,588 (2008, [[List of continents by population|4th]])
|density       = {{convert|21.4|/km2|/sqmi|abbr=on}}
|GDP_PPP       = $20.9 trillion (2013)
|GDP_nominal     = $20.3 trillion (2013) 
|demonym       = North American
|countries      = 23 countries
|list_countries   = List of North American countries
|dependencies    = [[List of North American countries#Dependent territories|22 dependencies]]
|languages      = [[Languages of North America|List of languages]]
|time        = [[UTC−10]] to [[UTC±0|UTC]]
|internet      = [[Country code top-level domain#List of ccTLDs|North American TLD]]
|cities       = [[List of the largest urban agglomerations in North America|List of urban areas]]
|m49         = <code>021</code> – Northern America<br /><code>003</code> – [[North America]]<br /><code>019</code> – [[Americas]]<br /><code>001</code> – [[World]]
}}

Collapsible list[ફેરફાર કરો]

અર્ધ-સ્વતંત્ર દેશો
 • Testing 1
 • Testing 2
 • Testing 3
 • Testing 4
 • Testing 5
{{Infobox continent
|unrecognized = 
 {{Collapsible list
  | title = &ensp;
  | list_style = text-align:left;
  | 1 = Testing 1 | 2 = Testing 2 | 3 = Testing 3 | 4 = Testing 4 | 5 = Testing 5
 }}
}}

Parameters[ફેરફાર કરો]

All template parameters are optional.

title
name of the article
image
visual interpretation of the borders of a continent on a file
area
amount of space inside of the continent
population
number of people who inhabit the continent
density
measurement of population on the continent per unit area
GDP (PPP)
measurement of the total purchasing power parity GDP of all the countries in the continent
GDP (nominal)
measurement of the total nominal GDP of all the countries in the continent
ethnic_groups
List/breakdown of ethnic groups within the country/territory
religions
List/breakdown of religions within the country/territory
demonym
a name for a resident of a locality which is derived from the name of that particular locality (e.g. North American, Asian)
countries
number of recognized countries on a continent
list_countries
the title of the list of countries for that continent (e.g. List of North American countries)
dependencies
a continent's dependencies; if this is not outlined on that continent's countries list, use the {{collapsible list}} template as shown here
unrecognized
a continent's unrecognized republics and territories; if this is not outlined on that continent's countries list, use the {{collapsible list}} template as shown here
languages
a continent's languages; if there is no list form, use the {{collapsible list}} template as shown here
time
a continent's time zones (e.g. UTC−10 to UTC)
internet
the top-level domains for a country; link to Country code top-level domain#List of ccTLDs
calling_code
e.g. +1, +531, +44, etc
cities
the most notable and highly populated cities on a continent (e.g. List of the largest urban agglomerations in North America)
m49
the UN M.49 code and parent codes (e.g. 021 – Northern America)
footnotes
footnotes

Template data[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox continent

A template used to describe a continent

[Edit template data]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
titletitle

The name of the article

Unknownoptional
imageimage

An image of the continent

Unknownoptional
areaarea

The total area of the continent

Unknownoptional
populationpopulation

The total population of the continent

Unknownoptional
densitydensity

The population density of the continent

Unknownoptional
GDP_PPPGDP_PPP

The measurement of the total purchasing power parity GDP of all the countries in the continent

Unknownoptional
GDP_nominalGDP_nominal

The measurement of the total nominal GDP of all the countries in the continent

Unknownoptional
demonymdemonym

A name for a resident of a locality which is derived from the name of that particular locality

Unknownoptional
countriescountries

The total number of recognized countries on a continent

Unknownoptional
list_countrieslist_countries

A title used to describe the list of countries for that continent, if it exists

Unknownoptional
dependenciesdependencies

A continent's dependencies, if any exists

Unknownoptional
unrecognizedunrecognized

A continent's unrecognized republics and territories, if any exists

Unknownoptional
languageslanguages

The different languages spoken on the continent

Unknownoptional
timetime

A continent's time zones

Unknownoptional
internetinternet

The top level domains for the continent

Unknownoptional
citiescities

The most notable and highly populated cities on a continent

Unknownoptional
footnotesfootnotes

no description

Unknownoptional