ઢાંચો:Infobox former country

વિકિપીડિયામાંથી
{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
{{{status}}}
શાસનના વર્ષો?
Flag
Flag
Coat of arms
Coat of arms
સૂત્ર
{{{national_motto}}}
રાષ્ટ્રગીત
{{{national_anthem}}}
Location of {{{common_name}}}
{{{image_map_caption}}}
રાજધાની Not specified
ભાષાઓ {{{common_languages}}}
ધર્મ {{{religion}}}
Demonym {{{demonym}}}
સત્તા Not specified
{{{title_leader}}}
 •  {{{year_leader1}}} {{{leader1}}}
 •  {{{year_leader9}}} {{{leader9}}}
{{{title_representative}}}
 •  {{{year_representative1}}} {{{representative1}}}
 •  {{{year_representative5}}} {{{representative5}}}
{{{title_deputy}}}
 •  {{{year_deputy1}}} {{{deputy1}}}
 •  {{{year_deputy6}}} {{{deputy6}}}
શાસન પ્રકાર {{{legislature}}}
ઇતિહાસ
 •  {{{event_pre}}} {{{date_pre}}}
 •  સ્થાપના Enter start year
 •  {{{event1}}} {{{date_event1}}}
 •  {{{event5}}} {{{date_event5}}}
 •  {{{event6}}} {{{date_event6}}}
 •  અંત Enter end year
 •  {{{event_post}}} {{{date_post}}}
વિસ્તાર
 •  {{{stat_year1}}}
 •  {{{stat_year5}}}
વસ્તી
 •  {{{stat_year1}}} est. {{{stat_pop૧}}} 
     ગીચતા
 •  {{{stat_year5}}} est. {{{stat_pop૫}}} 
     Density
ચલણ {{{currency}}}
સાંપ્રત ભાગ {{{today}}}
a. {{{footnote_a}}}
h. {{{footnote_h}}}
{{{footnotes}}}
{{{footnotes2}}}