ઢાંચો:Infobox province or territory of Canada

વિકિપીડિયામાંથી
Infobox province or territory of Canada
[[File:{{{Flag}}}|125px|border|alt={{{FlagAlt}}}|Flag of Infobox province or territory of Canada]] [[File:{{{CoatOfArms}}}|85px|alt={{{CoatOfArmsAlt}}}|Coat of arms of Infobox province or territory of Canada]]
ઝન્ડો રાજચિન્હ
મૉટો: {{{Motto}}}
[[File:{{{Map}}}|alt={{{MapAlt}}}|કેનેડાનો માનચિત્રInfobox province or territory of Canada highlighted|250px]]
રાજધાની {{{Capital}}}
સાવથી મોટો શહર {{{LargestCity}}}
સાવથી મોટો મેટ્રો {{{LargestMetro}}}
અધિકારિક ભાષાયો {{{OfficialLang}}}
નિવાસી કહે જાવે છે {{{Demonym}}}
સરકાર
પ્રકાર
[[{{{ViceroyType}}} of Infobox province or territory of Canada|{{{ViceroyType}}}]] {{{Viceroy}}}
પ્રીમિયર {{{Premier}}} ({{{PremierParty}}})
વિધાન [[{{{Legislature}}}]]
સંઘાત્મક પ્રતિનિધિત્વ (કનાડાઈ સંસદ માં) કેનેડોની સંસદ|કનાડાઈ સંસદ
સદનમાં સીટો ૩૩૮ માંથી {{{HouseSeats}}} (##%)
સેનેટમાં સીટો ૧૦૫ માંથી {{{SenateSeats}}} (##%)
Confederation {{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}})
ક્ષેત્રફલ  પદાનુક્રમ {{{AreaRank}}}
કુલ {{convert|{{{TotalArea_km2}}}|km2|sqmi}}
સ્થલીય स्थलीय {{convert|{{{LandArea_km2}}}|km2|sqmi}}
જલીય (%) {{convert|{{{WaterArea_km2}}}|km2|sqmi}} (##%)
કેનેડાનો પ્રતિશતાંશ ##% of 9,984,670 km2
જનસંખ્યા  પદાનુક્રમ{{{PopulationRank}}}
કુલ({{{PopulationYear}}}) {{{PopulationRef}}}
જનઘનત્વ ({{{PopulationYear}}}) {{convert|##|PD/km2|PD/sqmi}}
GDP  કેનેજામાં પદાનુક્રમ{{{GDP_rank}}}
કુલ ({{{GDP_year}}}) {{{GDP_total}}}
પ્રતિવ્યક્તિ {{{GDP_per_capita}}} ({{{GDP_per_capita_rank}}})
લઘુનામ
ડાક કોડ {{{PostalAbbreviation}}}
ISO 3166-2 {{{ISOCode}}}
સમય મણ્ડલ {{{TimeZone}}}
પોસ્ટલ કોડ ઇપસર્ગ {{{PostalCodePrefix}}}
ફૂલ {{{Flower}}}
પેડ {{{Tree}}}
ચિડિયા {{{Bird}}}
વેબસાઈટ {{{Website}}}
પદાનુક્રમમાં કેનેડાના બધા પ્રાન્ત અને રાજ્યક્ષેત્ર શામિલ
Template documentation[create]