ઢાંચો:NextMonth

વિકિપીડિયામાંથી

ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.

Template documentation

Month:
{{Lmonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.
{{Nmonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.
{{LastMonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.
{{NextMonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.

See also