ઢાંચો:Railway line legend

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Key to symbols
Heavy rail Metro or light rail
In use Out of use Tunnel In use Out of use Tunnel
BSicon STR.svg BSicon exSTR.svg BSicon tSTR.svg BSicon uSTR.svg BSicon uexSTR.svg BSicon utSTR.svg
Stations
Terminus
Major
Accessible
Limited service
Out of use; line in use
Minor station/stop
Accessible
Limited service
Interchange
Between lines
(same building)
Hub or complex
Cross-platform interchange
Connected but separate
Between modes
Accessible
Out of use; line in use
Facilities
Depot or freight station
Out of use; line in use
Minor depot or factory
Out of use; line in use
Junctions
Route continues off map
Branch out of use
Crossings
At grade
Over other line
Under other line
(metro/light rail)
Unprotected level crossing
Protected level crossing
Bridges
Overbridge
Underbridge
Viaduct or large bridge
Across water
Swing bridge
Over canal or navigable river
Over highway
Under highway or major road
Over motorway (UK symbol)
Formations
Tunnel
Cutting
Embankment
Elevated line
Track features
Single direction travel
Interruption
Incline
↓ uphill
Summit
Switchback
Passing loop
Crossover
Siding
Passing siding
Reversing loop
Turntable
Traverser
Other features
Milepost or change of measure
Street running
Border or fare zone
International border
Line end
high-speed train
long-distance train
heritage railway or
railway museum
long-distance train
(US symbol)
metro or subway
Bus interchange bus or coach
commercial airport
parking
funicular or
rack railway
cable-car or aerial tram
works
miscellaneous building
North arrow
significant building
other feature
Template documentation[create]