ઢાંચો:Status

વિકિપીડિયામાંથી


Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઉપયોગ[ફેરફાર કરો]

આ ઢાંચો કરેલી વિનંતીની હાલની સ્થિતિનો સાર દર્શાવે છે.

{{status}}
સ્થિતિ:    ચાલુ છે
{{status|done}}
સ્થિતિ:    સ્વીકૃત
{{status|not done}}
સ્થિતિ:    અસ્વીકૃત
{{status|cannot}}
સ્થિતિ:    અસ્વીકાર્ય
{{status|local}}
સ્થિતિ:    સ્થાનિક રીતે
{{status|temp}}
સ્થિતિ:    ચાલુ છે
{{status|on hold}}
સ્થિતિ:    સ્થગિત
{{status|redundant}}
સ્થિતિ:    વધારાની વિનંતી
{{status|done|કોઇ લખાણ}}
સ્થિતિ:    કોઇ લખાણ
{{status||કોઇ લખાણ}}
સ્થિતિ:    કોઇ લખાણ