દક્ષિણાયન

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

વર્ષમાં બે દિવસ એટલે કે ૨૧ જૂને સૌથી લાંબો દિવસ અને ૨૧ ડિસેમ્બરે સૌથી લાંબી રાત હોય છે. જે ૨૧ જૂને દિવસ સૌથી મોટો હસે અને રાત સોથી નાની. આ દિવસને દક્ષિણાયન કહે છે. ૨૨ જૂન થી ૨૧ ડિસેમ્બર સૂધી રાત મોટી થતી જશે.