પ્રાણીશાસ્ત્ર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રાણીશાસ્ત્ર જીવવિજ્ઞાનની એક શાખા છે, જેમાં પ્રાણીઓ વિષે અભ્યાસ અને સંશોધન કરવામાં આવે છે.