બિલ્ટોણ્ગ

વિકિપીડિયામાંથી
બિલ્ટોણ્ગ

બિલ્ટોણ્ગ એ દક્ષિણ આફ્રિકામાં ભોજન પદાર્થ છે. આ શબ્દ ડાચ ભાષાથી આવો છે અને આ ભોજન માસથી બનાવુંમાં આવ્યું છે. બિલ્ટોણ્ગ દક્ષિણ આફ્રિકા અને અન્ય દેશોમાં પણ બહુ લોકપ્રિય છે.