બ્રિટનની ફૂટબોલ ક્લબો અને સ્ટેડિયમોની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

બ્રિટન અથવા યુનાઇટેડ કિંગ્ડમમાં પ્રિમિયર લિગ નામે ફૂટબોલ સ્પર્ધા યોજાય છે. આ સ્પર્ધાઓમાં રમતી ફૂટબોલ ટીમો તેમની ફૂટબોલ ક્લબના નામથી ઓળખાય છે અને દરેક ફૂટબોલ ક્લબને પોતાનું એક હોમગ્રાઉન્ડ, એટલે કે પોતિકું મેદાન હોય છે. આ પૃષ્ઠ પર એવી બધી જ ક્લબો અને તેમના સ્ટેડિયમોની યાદિ રજૂ કરવામાં આવી છે.

ક્લબ સ્થપનાનું વર્ષ શહેર દેશ ઉપનામ સ્ટેડિયમ બેઠકક્ષમતા
આર્સેનલ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
એવર્ટન ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
એસ્ટન વિલા ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
ક્રિસ્ટલ પેલેસ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
ક્વિન્સ પાર્ક રેન્જર્સ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
ચેલ્સી ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
ટોટનમ હોટ્સ્પર ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
ડાર્બી કાઉન્ટી ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
નોટિંગહામ ફોરેસ્ટ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
ન્યૂકાસલ યુનાઇટેડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
બર્નલી ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
બર્મિંગહામ સિટિ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
બ્લેકબર્ન રોવર્સ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
માન્ચેસ્ટર સિટિ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
લિવરપૂલ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
લિડ્સ યુનાઇટેડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
લેસ્ટર સિટિ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
વિગાન એથ્લેટિક ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
વેસ્ટ બ્રોમિચ આલ્બિયન ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
વુલ્વરહેમ્પ્ટન વેન્ડરર્સ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
શેફિલ્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
શેફિલ્ડ વેનસ્ડે ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
સન્ડરલેન્ડ એસોસિએશન ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
સાઉધમ્ટન ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
સ્ટોક સિટિ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
હલ સિટિ એસોસિએશન ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઇંગ્લેન્ડ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
કાર્ડિફ સિટિ ઉદાહરણ ઉદાહરણ વેલ્સ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
સ્વોન્ઝી સિટિ એસોસિયેશન ઉદાહરણ ઉદાહરણ વેલ્સ ઉદાહરણ ઉદાહરણ ઉદાહરણ