લખાણ પર જાઓ

ભરત મુનિ

વિકિપીડિયામાંથી

ભરત મુનિ ભારતીય રાજવી અને ૠષિ હતા. તેમના સમય મુદ્દે જુદા જુદા મતો પ્રવર્તે છે. ભારતીય નાટ્યશાસ્ત્રના મહાનગ્રંથ નાટ્યશાસ્ત્રની તેમણે રચના કરી હતી. નાટ્યકલા માટે આ ગ્રંથને આદિ ગ્રંથ માનવામાં આવે છે. તેમાં નાટ્ય, સંગીત, છંદ, અલંકાર વગેરેનું સાંગોપાંગ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે.