મોઝાર્ટ

વિકિપીડિયામાંથી
મોઝાર્ટ અંદાજે ૧૭૮૦, by Johann Nepomuk della Croce

વુલ્ફગાન્ગ અમેડિયસ મોઝાર્ટ એક મહાન સંગીતકાર હતા જેમણે ૬૦૦ થી વધું બેનમૂન સંગીતરચનાઓ, સમૂહગીતો, ઓપેરા(સંગીત નાટકો) પ્રદાન કરેલ છે.