લખાણ પર જાઓ

યુઇએફએ યૂરો ૨૦૧૨ નામાંકન

વિકિપીડિયામાંથી

ઢાંચો:Qualification for championships (UEFA)


લાયકાત ધરાવતા રાષ્ટ્રો[ફેરફાર કરો]

Country Qualified as Date qualification was secured Previous appearances in tournament
 Poland Co-hosts 18 April 2007 1 (2008)
 Ukraine Co-hosts 18 April 2007 0 (Debut)
 જર્મની Group A winner 2 September 2011 10 (1972,1 3 1976,3 1980,1 3 1984,3 1988,3 1992, 1996,1 2000, 2004, 2008)
 Russia Group B winner 11 October 2011 9 (1960,1 4 1964,4 1968,4 1972,4 1988,4 1992,5 1996, 2004, 2008)
 ઈટલી Group C winner 6 September 2011 7 (1968,1 2 1980,2 1988, 1996, 2000, 2004, 2008)
 ફ્રાન્સ Group D winner 11 October 2011 7 (1960,2 1984,1 2 1992, 1996, 2000,1 2004, 2008)
 નેધરલેંડ Group E winner 6 September 2011 8 (1976, 1980, 1988,1 1992, 1996, 2000,2 2004, 2008)
 ગ્રીસ Group F winner 11 October 2011 3 (1980, 2004,1 2008)
 ઇંગ્લેન્ડ Group G winner 7 October 2011 7 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996,2 2000, 2004)
ઢાંચો:Country data DEN Group H winner 11 October 2011 7 (1964, 1984, 1988, 1992,1 1996, 2000, 2004)
 Spain Group I winner 6 September 2011 8 (1964,1 2 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 20081)
 Sweden Best runner-up 11 October 2011 4 (1992,2 2000, 2004, 2008)
 ક્રોએશિયા Qualifying play-offs 15 November 2011 3 (1996, 2004, 2008)
 ઝેક ગણરાજ્ય Qualifying play-offs 15 November 2011 7 (1960, 6 1976,1 6 1980, 6 1996, 2000, 2004, 2008)
 Republic of Ireland Qualifying play-offs 15 November 2011 1 (1988)
 પોર્ટુગલ Qualifying play-offs 15 November 2011 5 (1984, 1996, 2000, 2004, 2 2008)
1 Bold indicates champion for that year
2 Italic indicates (co-)host for that year

Seedings[ફેરફાર કરો]

The pot allocations for the qualifying group stage draw were based on the UEFA national team coefficient rankings as of the end of 2009. The sole exception was the automatic placement of Spain, as reigning European champions, as the top-ranked team (their coefficient ranking would have also placed them in this position anyway).[૧] Each nation's coefficient was generated by calculating:[૨]

The 51 entrants were divided into the following six pots for the drawing of nine qualifying groups on 7 February 2010 in Warsaw, Poland:[૩]

The countries which eventually qualified for the final tournament are emboldened in the table below.

Pot 1
Rank Team Coeff
1  Spain (title holders) 39,964
2  જર્મની 38,294
3  નેધરલેંડ 37,821
4  ઈટલી 35,838
5  ઇંગ્લેન્ડ 34,819
6  ક્રોએશિયા 33,677
7  પોર્ટુગલ 33,226
8  ફ્રાન્સ 32,551
9  Russia 32,477
Pot 2
Rank Team Coeff
10  ગ્રીસ 31,268
11  ઝેક ગણરાજ્ય 30,871
12  Sweden 30,695
13  Switzerland 30,395
14  Serbia 29,811
15  Turkey 29,447
16 ઢાંચો:Country data DEN 29,222
17 ઢાંચો:Country data SVK 28,228
18 ઢાંચો:Country data ROU 28,145
Pot 3
Rank Team Coeff
20  ઈઝરાયલ 28,052
21  બલ્ગેરિયા 27,198
22  ફીનલેંડ 26,827
24  નોર્વે 26,210
25  Republic of Ireland 25,971
26  સ્કોટલેન્ડ 25,646
27  Northern Ireland 24,518
28  ઑસ્ટ્રિયા 24,381
29 ઢાંચો:Country data BIH 24,365
Pot 4
Rank Team Coeff
30  Slovenia 24,221
31  લાટવિયા 23,303
32  હંગેરી 23,048
33  લિથુઆનિયા 22,071
34  બેલારુસ 21,515
35  બેલ્જિયમ 21,426
36  Wales 21,274
37  મેસેડોનિયા 19,409
38  સાયપ્રસ 18,791
Pot 5
Rank Team Coeff
39  મોન્ટેનીગ્રો 18,751
40  આલ્બેનિયા 18,319
41  ઈસ્ટોનિયા 17,792
42  જ્યોર્જીયા 15,819
43  મોલ્દોવા 15,734
44  આઈસલેંડ 15,404
45  આર્મેનિયા 15,164
46  કઝાકિસ્તાન 14,730
47  લીચેસ્ટેઈન 13,581
Pot 6
Rank Team Coeff
48  અઝેરબીજાન 13,500
49 ઢાંચો:Country data LUX 11,872
50  માલ્ટા 11,517
51  ફરો દ્વિપસમૂહ 10,620
52 ઢાંચો:Country data AND 9,197
53 ઢાંચો:Country data SMR 7,783
Notes
Group A[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group A

Group B[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group B

Group C[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group C

Group D[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group D

Group E[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group E

Group F[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group F

Group G[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group G

Group H[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group H

Group I[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying Group I


Attendances[ફેરફાર કરો]

Data compiled from soccerway.com.

Host team Highest Lowest Total Average
 આલ્બેનિયા 15,600 3,000 56,646 11,329
ઢાંચો:Country data AND 1,100 550 4,110 822
 આર્મેનિયા 14,403 8,500 57,903 11,581
 ઑસ્ટ્રિયા 47,500 22,500 189,000 37,800
 અઝેરબીજાન 29,858 6,000 83,770 16,754
 બેલારુસ 28,500 7,000 97,854 19,571
 બેલ્જિયમ 44,185 24,231 174,285 34,857
ઢાંચો:Country data BIH 28,000 9,000 74,000 14,800
 બલ્ગેરિયા 27,230 1,672 47,972 11,993
 ક્રોએશિયા 28,000 8,370 83,457 16,691
 સાયપ્રસ 15,444 2,088 27,588 6,897
 ઝેક ગણરાજ્ય 17,873 6,600 51,433 12,858
ઢાંચો:Country data DEN 37,167 15,544 108,631 27,158
 ઇંગ્લેન્ડ 84,459 73,426 308,464 77,116
 ઈસ્ટોનિયા 8,660 5,185 33,637 6,727
 ફરો દ્વિપસમૂહ 5,654 974 12,111 2,422
 ફીનલેંડ 23,257 8,192 80,617 16,123
 ફ્રાન્સ 79,299 24,710 324,110 64,822
 જ્યોર્જીયા 54,500 7,824 160,746 32,149
 જર્મની 74,244 43,751 267,640 53,528
 ગ્રીસ 27,200 13,520 87,195 17,439
 હંગેરી 25,169 9,209 93,091 18,618
 આઈસલેંડ 9,767 5,267 28,800 7,200
 ઈઝરાયલ 33,421 10,801 88,403 17,681
 ઈટલી 19,480 18,000 76,180 19,045
 કઝાકિસ્તાન 18,000 8,500 63,300 12,660
 લાટવિયા 7,600 4,315 27,807 5,561
 લીચેસ્ટેઈન 6,100 1,886 16,177 4,044
ઢાંચો:Country data LIT 9,180 3,500 21,928 5,482
ઢાંચો:Country data LUX 8,052 1,857 22,180 4,436
 મેસેડોનિયા 29,500 4,100 58,100 11,620
 માલ્ટા 10,605 2,614 30,624 6,125
 મોલ્દોવા 10,500 6,534 48,334 9,667
 મોન્ટેનીગ્રો 11,500 7,442 41,032 10,258
 નેધરલેંડ 51,700 25,000 204,926 40,985
 Northern Ireland 15,200 12,604 70,335 14,067
 નોર્વે 24,828 13,490 85,234 21,309
 પોર્ટુગલ 47,829 9,100 119,761 29,940
 Republic of Ireland 51,650 33,200 256,029 42,915
ઢાંચો:Country data ROM 49,137 8,200 113,723 22,745
 Russia 49,515 18,000 164,385 32,877
ઢાંચો:Country data SMR 4,127 714 10,920 2,184
 સ્કોટલેન્ડ 51,564 34,071 174,007 43,502
 Serbia 35,000 350 78,878 15,776
ઢાંચો:Country data SVK 10,892 4,300 38,497 7,699
 Slovenia 15,790 9,848 68,868 13,774
 Spain 27,559 15,660 76,320 19,080
 Sweden 33,066 21,083 144,125 28,825
ઢાંચો:Country data SWI 37,500 16,880 100,377 25,094
 Turkey 49,532 32,174 213,420 42,684
 Wales 68,959 8,194 103,531 25,883

References[ફેરફાર કરો]

External links[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UEFA Euro 2012 ઢાંચો:UEFA Euro 2012 qualifying ઢાંચો:UEFA European Football Championship