યોગ (પંચાંગ)

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

સુર્ય અને ચંદ્રના દેશાંતરણ (અક્ષાંક્ષ) નો સરવાળો કરવો. જો જવાબ ૩૬૦ કરતા વધુ આવે તો તેમાથી ૩૬૦ બાદ કરવા. આવેલા જવાબને એક નક્ષત્રની લંબાઇથી (૧૩ ડિગ્રી અને ૨૦ મિનિટ અથવા ૮૦૦ મિનિટ) ભાગો અને પુર્ણાક જવાબમાં ૧ ઉમેરો એ પંચાગ મુજબનો હાલમાં ચાલતો યોગ બતાવશે. એ યોગ વિષે જાણવા નિચેનું કોષ્ટક જુઓ.

ક્રમ યોગનું નામ યોગનો અર્થ
વિશ્કંભ મિજાગરા /સ્થંભ
પ્રીતિ પ્રેમ / આકર્ષણ
આયુશમાન દિર્ઘ-જીવન
સૌભાગ્ય સૌભાગ્ય
શોભન તેજસ્વી / ચમકીલુ
અતિગંડ મોટો ખતરો
સુકર્મણ સારા કર્મ
ધ્રિતિ દ્રઢતા
શુળ મુશ્કેલી / પીડા
૧૦ ગંડ ખતરો
૧૧ વૃદ્ધી વધારો / ઉમેરો
૧૨ ધૃવ અવિચળ / સ્થાયી
૧૩ વ્યાઘાત ફટકો / માર
૧૪ હર્શ આનંદ
૧૫ સિદ્ધિ સફળતા
૧૬ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૧૭ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૧૮ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૧૯ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૦ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૧ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૨ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૩ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૪ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૫ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૬ ઉદાહરણ ઉદાહરણ
૨૭ ઉદાહરણ ઉદાહરણ