રાજસ્થાની ભાષા

વિકિપીડિયામાંથી

રાજસ્થાની ભાષાઓ ભારત દેશના ઉત્તર-પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા રાજસ્થાન રાજ્યમાં વહેવારમાં વપરાતી મુખ્ય ભાષાઓનો સમૂહ છે. આ ભાષાઓ હિંદી ભાષા પરથી ઉતરી આવેલી ભાષાઓ છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર તેમ જ પશ્ચિમ ભારતમાં આવેલાં ઘણાં રાજ્યોમાં લોકો આ ભાષાઓ બોલી, વાંચી કે લખી શકે છે.

આ ભાષાઓને લખવા માટે દેવનાગરી લિપિનો ઉપયોગ થાય છે.