રાજાલાલ

વિકિપીડિયામાંથી
નાનો રાજાલાલ (નર)

પ્રસ્તાવના[ફેરફાર કરો]

રાજાલાલ એ નાના કદનાં જંગલો અને ઝાડીઓ ધરાવતા વિસ્તારોમાં વસતાં પક્ષીઓ છે. તેમની ચારથી પાંચ જાતિઓ આપણે ત્યાં જોવા મળે છે.

નામો અને વર્ગીકરણ[ફેરફાર કરો]

રહેઠાણ[ફેરફાર કરો]

વિષેશતાઓ[ફેરફાર કરો]

ચિત્રદર્શન[ફેરફાર કરો]