લૂઈ પાશ્ચર

વિકિપીડિયામાંથી
લૂઈ પાશ્ચર
જન્મની વિગત૨૭ ડિસેમ્બર, ૧૮૨૨
મૃત્યુ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૫ (ઉમર)
રાષ્ટ્રીયતાફ્રેન્ચ

જેનેવામાં એક અમીર પરિવારમાં જન્મેલાલૂઈ પાશ્ચર, એક પ્રસિદ્ધ ફ્રાંસીસી રસાયનજ્ઞ અને પ્રતિરક્ષણ જીવવિજ્ઞાની હતા. તેમણૅ હડકવા ની રશિ શોધિ હતી.