વિકિપીડિયા:અનુવાદ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં ઘણા લેખ અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાંથી અનુવાદ કરેલા હોય છે.

અનુવાદ શા માટે[ફેરફાર કરો]

અંગ્રેજી વિકિપીડિયા, બહોળા વાચક વર્ગ તથા ઓછી ટેકનીકલ ગુંચ ને કારણે ઘણો આગળ વધેલો છે. અંગ્રેજી વિકિપીડિયા છેક ૨૦૦૧ થી ચાલુ થયેલો છે જ્યારે ગુજરાતી વિકિપીડિયાની શરૂઆત ૨૦૦૪ માં થઇ હતી. આથી મોટા ભાગના વિષયો માટે અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાંથી ખૂબ સરસ માહિતી મળી રહે છે.

આ કારણથી ઘણી વખત કેટલાક લેખકો કોઇ અંગ્રેજી (ને ક્યારેક હિન્દી) લેખની તમામ માહિતી અહિયાં ઉતારે છે. શરૂઆતમાં તે આખો લેખ અંગ્રેજીમાં હોય છે, પછી તે લેખક તેનો તબક્કાવાર અનુવાદ કરતો હોય છે. આવા લેખના મથાળે વિકિપીડિયા:ટેમ્પ્લેટ {{translate}} અથવા {{ભાષાંતર}} જોવા મળે છે. જે નીચે પ્રમાણે છે.


આ સાથેજ તે લેખ અધૂરા અનુવાદ કરેલા લેખો ની કૅટેગરી માં મુકાઇ જાય છે. જેથી આવા લેખો પર નજર રાખી શકાય છે. આ લેખોનો અનુવાદ કરવા બધાજ વાચકો ને આમંત્રણ છે.

ગેરફાયદા[ફેરફાર કરો]

લેખ લખવાની આ પદ્ધતિ ના કેટલાક ગેરફાયદા પણ છે.

  • આ રીતે લેખનો અનુવાદ કરવાથી લેખકનો પોતાના જ્ઞાનનો લેખ લખવામાં ઉપયોગ નથી થતો.
  • અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વાક્યોનું માળખું જુદું હોય છે, આથી ઘણીવાર શબ્દશઃ કરવામાં આવતા અનુવાદ માં ભાષા ઘણી ઉતરતી કક્ષાની ને ગરબડવાળી થઇ જાય છે. આથી અનુવાદ કરતી વખતે લેખકે કાળજી રાખવી જોઇએ.
  • ઘણી વાર લોકો આખે આખા અત્યંત મોટા લેખ ઉતારે છે ને પછી ક્યારેય તેમાંથી કશુંજ અનુવાદ નથી થતું. આ વસ્તુનો વિકિપીડિયા સખત વિરોધી છે. જ્યારે કોઇ પણ લેખ ને આવી રીતે ઉતારવામાં આવે ત્યારે તેના ઓછામાં ઓછા એક ફકરાનો અનુવાદ તો કરવોજ જોઇએ. અને લેખકે બને ત્યાં સુધી તેણે પોતે ઉતારેલા એક લેખનો તે સંપૂર્ણ પણે અનુવાદ ન કરે ત્યાં સુધી બીજો લેખ અંગ્રજી વિકિપીડિયામાંથી ન ઉતારવો જોઇએ. લેખો લાંબા સમય સુધી અંગ્રેજી કે હિન્દી માં ન રહેવા જોઇએ.

કાળજીપૂર્વક અનુવાદ કરેલા લેખ વિકિપીડિયા માટે ઘણા ઉમદા પુરવાર થઇ શકે છે.