વિકિપીડિયા:Help

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

વડૉદરા જિલલૉ એ ગુજરાત રાજય માં આવેલ છે.