લખાણ પર જાઓ

વિભાગ:Bananas

વિકિપીડિયામાંથી

Documentation for this module may be created at વિભાગ:Bananas/doc

-- For unit tests, see [[Module:Bananas/testcases]]
local p = {}

function p.hello()
	return "Hello, world!"
end

return p