લખાણ પર જાઓ

વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: KartikMistry
  • નોંધેલ: ૨૨:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૮૫,૭૦૮
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૪૪૮
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
ab.wikipedia.org૨૦:૪૭, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ace.wikipedia.org૨૦:૫૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ady.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
af.wikipedia.org૧૬:૩૦, ૨૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૦૯:૩૭, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૩:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
alt.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ami.wikipedia.org૧૬:૩૬, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
am.wikipedia.org૨૨:૦૩, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ang.wikipedia.org૧૯:૩૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
anp.wikipedia.org૦૮:૦૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
an.wikipedia.org૦૯:૨૫, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
api.wikimedia.org૨૩:૨૩, ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arc.wikipedia.org૦૧:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikibooks.org૦૧:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikinews.org૦૧:૧૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikiquote.org૦૧:૧૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikisource.org૦૧:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ary.wikipedia.org૧૭:૪૯, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
arz.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૭ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ast.wikipedia.org૦૯:૨૪, ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૪ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૨૧:૫૫, ૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
atj.wikipedia.org૦૮:૩૭, ૧૫ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
av.wikipedia.org૦૧:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
awa.wikipedia.org૦૯:૪૨, ૨૫ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ay.wikipedia.org૨૩:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૩:૦૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૧:૧૧, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikibooks.org૦૧:૫૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikiquote.org૦૧:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bar.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bat-smg.wikipedia.org૧૩:૦૬, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ba.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૧૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bcl.wikipedia.org૨૧:૦૦, ૧૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૨૦:૩૮, ૧૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikipedia.org૧૦:૫૩, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikiquote.org૦૨:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wiktionary.org૧૬:૨૯, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bi.wikipedia.org૧૧:૦૮, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૦:૨૩, ૬ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bm.wikipedia.org૧૨:૨૨, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૭:૩૯, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૨૧:૦૭, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wiktionary.org૧૦:૨૧, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૦૪:૨૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૨૧:૩૪, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૫:૩૬, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikipedia.org૧૭:૪૫, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bs.wikiquote.org૦૩:૦૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
btm.wikipedia.org૧૦:૧૬, ૨૧ જૂન ૨૦૨૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bug.wikipedia.org૨૦:૦૩, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bxr.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૧૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
ca.wikiquote.org૦૩:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cbk-zam.wikipedia.org૧૩:૧૮, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cdo.wikipedia.org૦૩:૧૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૦૩:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chr.wikipedia.org૧૦:૪૮, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ch.wikipedia.org૨૧:૩૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ckb.wikipedia.org૧૭:૧૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૨૨:૧૩, ૮ જુલાઇ ૨૦૧૧નવું ખાતુ(?)૧,૦૩૩autopatrolled
co.wikipedia.org૧૮:૧૨, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
crh.wikipedia.org૨૩:૨૫, ૭ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cr.wikipedia.org૧૦:૦૪, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
csb.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikipedia.org૧૪:૪૮, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikinews.org૦૪:૧૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cs.wikiquote.org૦૪:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cu.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cv.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
cy.wikipedia.org૧૧:૨૬, ૨૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dag.wikipedia.org૧૧:૧૯, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૦:૦૫, ૨૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikiquote.org૦૪:૪૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikisource.org૧૪:૦૫, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wiktionary.org૨૧:૧૪, ૧૧ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
din.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dsb.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૭:૪૨, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dv.wikipedia.org૧૪:૪૬, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dz.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૪ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ee.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikiquote.org૦૫:૩૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikivoyage.org૦૪:૧૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wiktionary.org૧૨:૧૮, ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eml.wikipedia.org૦૪:૩૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૫:૧૬, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩,૧૦૯extendedconfirmed
en.wikibooks.org૧૧:૧૩, ૫ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૧:૩૭, ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૦૮:૩૬, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૮:૦૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૮:૦૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૮:૨૫, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૨૦:૫૬, ૨૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikiquote.org૦૬:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૩:૫૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikiquote.org૦૬:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૧૪:૦૨, ૯ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wiktionary.org૨૦:૨૪, ૪ જૂન ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikipedia.org૧૩:૩૭, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
et.wikiquote.org૦૭:૦૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ext.wikipedia.org૨૩:૦૯, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૫૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikiquote.org૦૭:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૫:૦૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ff.wikipedia.org૨૦:૩૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fiu-vro.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikibooks.org૦૭:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikinews.org૦૭:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikiquote.org૦૭:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fj.wikipedia.org૨૧:૪૧, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fon.wikipedia.org૧૭:૨૦, ૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
foundation.wikimedia.org૦૯:૦૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fo.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frp.wikipedia.org૨૦:૪૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
frr.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૫:૫૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikinews.org૧૨:૦૪, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૨૦:૩૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikivoyage.org૧૯:૦૫, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fur.wikipedia.org૦૯:૧૧, ૮ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fy.wikipedia.org૨૨:૨૫, ૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gag.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gan.wikipedia.org૦૭:૫૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ga.wikipedia.org૧૬:૩૮, ૫ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gcr.wikipedia.org૦૯:૧૭, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gd.wikipedia.org૧૧:૩૧, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
glk.wikipedia.org૦૮:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikipedia.org૧૧:૦૨, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gl.wikisource.org૧૭:૦૩, ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gn.wikipedia.org૨૩:૦૭, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૧:૩૪, ૨૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wiktionary.org૧૮:૦૫, ૨૦ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gor.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
got.wikipedia.org૧૫:૧૮, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૫૬,૪૪૨autopatrolled, ipblock-exempt, rollbacker, transwiki
gu.wikiquote.org૧૪:૨૨, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikisource.org૨૨:૫૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૬૪import, interface-admin
gu.wiktionary.org૨૨:૨૯, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૩૯૧import
guw.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gv.wikipedia.org૦૮:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hak.wikipedia.org૦૮:૪૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ha.wikipedia.org૧૦:૨૭, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
haw.wikipedia.org૨૨:૦૯, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikivoyage.org૦૬:૧૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૧:૪૯, ૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૫૦, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૦૯
hi.wikibooks.org૨૦:૫૧, ૨૩ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikiquote.org૧૦:૪૮, ૧ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikisource.org૦૯:૨૦, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikivoyage.org૦૯:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wiktionary.org૧૬:૦૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikipedia.org૧૪:૧૬, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hr.wikiquote.org૦૯:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hsb.wikipedia.org૧૧:૨૧, ૧૪ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ht.wikipedia.org૦૯:૫૦, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikibooks.org૦૯:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikiquote.org૦૯:૩૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૯:૪૯, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hyw.wikipedia.org૨૨:૫૯, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૦૯:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikibooks.org૦૯:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikiquote.org૦૯:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ie.wikipedia.org૨૧:૧૦, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
igl.wikipedia.org૧૬:૫૩, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ig.wikipedia.org૨૩:૧૯, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ik.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ilo.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૧:૦૧, ૨૪ જુલાઇ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
inh.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
io.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
is.wikipedia.org૦૯:૪૮, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikibooks.org૧૦:૨૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikinews.org૧૦:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૧૦:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૧૧:૦૦, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikivoyage.org૧૦:૪૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
iu.wikipedia.org૧૯:૧૪, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jam.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૩ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikinews.org૧૦:૫૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikisource.org૧૦:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kaa.wikipedia.org૧૪:૧૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kab.wikipedia.org૨૨:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ka.wikiquote.org૧૧:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbd.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kbp.wikipedia.org૦૮:૩૮, ૨૩ જૂન ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kcg.wikipedia.org૧૨:૨૬, ૩૧ મે ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kg.wikipedia.org૧૯:૪૨, ૧૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ki.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kk.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kl.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૦:૫૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૦:૨૪, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wiktionary.org૧૧:૩૭, ૨૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
koi.wikipedia.org૧૦:૦૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૧૬:૫૨, ૫ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikinews.org૧૧:૫૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikisource.org૧૧:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
krc.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૧:૩૮, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ks.wikipedia.org૧૬:૫૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kus.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૨૮ મે ૨૦૨૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikipedia.org૧૯:૦૫, ૮ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ku.wikiquote.org૧૨:૦૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kv.wikipedia.org૧૯:૨૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kw.wikipedia.org૧૨:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ky.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lad.wikipedia.org૨૦:૩૫, ૨૭ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
la.wikipedia.org૦૮:૫૭, ૧૭ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lb.wikipedia.org૧૭:૫૧, ૨૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lez.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lfn.wikipedia.org૦૯:૦૫, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lg.wikipedia.org૧૯:૦૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
li.wikiquote.org૧૨:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lld.wikipedia.org૦૮:૦૭, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lmo.wikipedia.org૧૨:૨૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ln.wikipedia.org૧૧:૪૮, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૯:૨૦, ૨૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૨૩:૦૦, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lrc.wikipedia.org૧૧:૫૨, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૧૦:૦૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૩:૩૩, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikiquote.org૧૨:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૯:૨૨, ૬ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mad.wikipedia.org૧૨:૨૦, ૧૭ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૯:૧૬, ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
map-bms.wikipedia.org૨૧:૦૮, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mdf.wikipedia.org૧૩:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૫૪, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૭૧૬autopatrolled
meta.wikimedia.org૦૮:૪૧, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૧૮autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mg.wiktionary.org૧૮:૨૭, ૪ માર્ચ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mhr.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
min.wikipedia.org૦૮:૫૫, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mi.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mk.wikipedia.org૧૩:૨૪, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૨:૦૨, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikiquote.org૧૪:૨૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mni.wikipedia.org૧૦:૪૩, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mn.wikipedia.org૨૦:૩૬, ૩૦ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૪:૩૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨
mr.wikibooks.org૧૭:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૧૭:૩૬, ૨૩ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wiktionary.org૧૭:૨૧, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૧૩:૩૧, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mt.wikipedia.org૧૩:૦૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mwl.wikipedia.org૧૪:૪૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
myv.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૧૨:૧૪, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mzn.wikipedia.org૧૯:૫૬, ૭ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nah.wikipedia.org૧૨:૩૩, ૧ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikipedia.org૧૧:૧૩, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
na.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds-nl.wikipedia.org૧૭:૨૨, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nds.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૧:૧૪, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nia.wikipedia.org૨૧:૨૮, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikipedia.org૦૯:૩૮, ૨૬ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikimedia.org૨૦:૦૨, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nl.wikivoyage.org૧૫:૧૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nn.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nov.wikipedia.org૧૧:૫૪, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૧૬:૦૬, ૨૮ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikinews.org૧૫:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikiquote.org૧૫:૨૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nqo.wikipedia.org૨૧:૦૬, ૨૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nrm.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nso.wikipedia.org૨૩:૩૨, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nv.wikipedia.org૧૫:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ny.wikipedia.org૧૦:૨૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
oc.wikipedia.org૧૧:૪૭, ૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
olo.wikipedia.org૦૯:૦૯, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
om.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૨:૧૩, ૧૦ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૧૮:૫૨, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
os.wikipedia.org૧૫:૪૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
outreach.wikimedia.org૧૧:૪૯, ૬ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pag.wikipedia.org૧૦:૫૨, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૦:૦૩, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pap.wikipedia.org૨૩:૧૭, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૦:૫૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pcd.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૭ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pfl.wikipedia.org૦૯:૦૩, ૧૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pih.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૧ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૦૨:૩૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૯:૫૧, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikibooks.org૧૬:૦૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikinews.org૧૬:૦૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikipedia.org૧૦:૫૧, ૩૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ps.wikipedia.org૧૬:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikiquote.org૧૬:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikisource.org૦૯:૨૧, ૩ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૧૯:૫૯, ૭ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rm.wikipedia.org૦૮:૨૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૧૩:૨૭, ૧૪ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-rup.wikipedia.org૨૦:૪૪, ૪ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
roa-tara.wikipedia.org૧૦:૪૦, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ro.wikipedia.org૨૧:૦૫, ૨૧ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rue.wikipedia.org૧૩:૧૬, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૨:૦૫, ૨૪ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikibooks.org૧૬:૫૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikinews.org૧૬:૫૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikiquote.org૧૭:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikisource.org૧૨:૩૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikivoyage.org૧૦:૦૨, ૨૪ જૂન ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wiktionary.org૨૧:૧૩, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rw.wikipedia.org૧૨:૦૭, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sah.wikipedia.org૧૭:૨૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૧૮:૦૫, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૨૦:૧૦, ૭ જૂન ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૨૦:૨૭, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
scn.wikipedia.org૧૭:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sco.wikipedia.org૦૯:૦૨, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sc.wikipedia.org૧૮:૧૦, ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૨૨:૪૭, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
se.wikipedia.org૧૫:૩૫, ૧૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sg.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૧૩ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shi.wikipedia.org૨૧:૧૯, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
shn.wikipedia.org૧૦:૪૬, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sh.wikipedia.org૧૨:૧૬, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૩:૧૯, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૧:૪૩, ૭ માર્ચ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૨૨:૩૪, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
skr.wikipedia.org૧૨:૧૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikipedia.org૨૦:૫૫, ૨૯ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sk.wikiquote.org૧૮:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikipedia.org૦૯:૪૫, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sl.wikiquote.org૧૮:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
smn.wikipedia.org૧૮:૨૫, ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૧૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૨૧:૫૪, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૦૮:૩૮, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
so.wikipedia.org૨૧:૫૩, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૮:૦૯, ૨ મે ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sq.wikipedia.org૧૨:૦૪, ૩ એપ્રિલ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
srn.wikipedia.org૧૮:૩૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૫:૨૯, ૨૮ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikisource.org૦૯:૨૬, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૧૫ જૂન ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
stq.wikipedia.org૧૬:૩૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
st.wikipedia.org૧૦:૩૧, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
su.wikipedia.org૧૧:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૧:૦૫, ૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sw.wikipedia.org૨૧:૫૧, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
szl.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૨ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૮:૨૧, ૨૯ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikiquote.org૧૯:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૯:૧૩, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૪:૫૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tay.wikipedia.org૧૦:૪૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tcy.wikipedia.org૦૬:૫૩, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test2.wikipedia.org૨૨:૩૨, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૦૯:૪૭, ૮ નવેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૫
tet.wikipedia.org૨૨:૨૬, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૦૮:૨૯, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tg.wikipedia.org૦૯:૪૩, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૨૨:૩૬, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikiquote.org૧૯:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikisource.org૨૨:૧૯, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ti.wikipedia.org૦૮:૧૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tk.wikipedia.org૧૩:૧૪, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tl.wikipedia.org૧૨:૧૭, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tn.wikipedia.org૨૧:૪૬, ૮ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
to.wikipedia.org૨૨:૩૦, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tpi.wikipedia.org૨૧:૦૨, ૯ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikipedia.org૧૩:૨૬, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikinews.org૧૯:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tr.wikiquote.org૧૯:૪૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ts.wikipedia.org૧૯:૪૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tt.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tum.wikipedia.org૧૧:૨૭, ૧ જૂન ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૨:૨૭, ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tyv.wikipedia.org૧૯:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ty.wikipedia.org૨૨:૨૪, ૧૬ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
udm.wikipedia.org૧૩:૦૨, ૫ મે ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ug.wikipedia.org૧૪:૦૩, ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikipedia.org૧૩:૪૪, ૨૮ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uk.wikiquote.org૨૦:૦૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૫:૦૩, ૧૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૦૮:૧૬, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vec.wikipedia.org૧૯:૪૩, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૦:૨૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ve.wikipedia.org૧૧:૨૪, ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikibooks.org૧૫:૩૯, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikiquote.org૨૦:૩૨, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikisource.org૨૨:૧૮, ૨૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vls.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૯ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vo.wikipedia.org૧૫:૩૭, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૨૦:૪૯, ૧૮ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikipedia.org૧૮:૩૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wiktionary.org૧૮:૪૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૨:૧૬, ૧૩ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૦,૪૩૪
wikimania2013.wikimedia.org૨૨:૪૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2014.wikimedia.org૧૯:૦૩, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪
wikimania2015.wikimedia.org૧૫:૧૬, ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
wikimania2016.wikimedia.org૨૧:૩૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૨૨:૪૧, ૯ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2018.wikimedia.org૨૦:૦૩, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania.wikimedia.org૨૩:૧૦, ૧૭ જૂન ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wo.wikipedia.org૨૨:૨૮, ૨૧ મે ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૧૯:૪૦, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xal.wikipedia.org૧૧:૧૦, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૧૨:૪૫, ૧૦ માર્ચ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wikipedia.org૧૩:૨૯, ૨૭ મે ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yi.wiktionary.org૨૦:૩૯, ૯ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
yo.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૧૨ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zea.wikipedia.org૨૦:૪૧, ૯ જૂન ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zgh.wikipedia.org૧૭:૩૧, ૪ જૂન ૨૦૨૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-classical.wikipedia.org૦૯:૧૫, ૯ જૂન ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-min-nan.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૧:૦૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૧૪:૪૫, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikibooks.org૨૧:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikinews.org૨૧:૧૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikiquote.org૨૧:૧૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikisource.org૨૧:૧૬, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikivoyage.org૨૧:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wiktionary.org૧૧:૨૯, ૨૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zu.wikipedia.org૦૯:૫૨, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)