સૌથી વધુ શ્રેણીઓ દ્વારા જોડાયેલ પાનું

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. સ્ટબ‏‎ (૨૧,૯૫૨ સદસ્યો)
 2. સટબ‏‎ (૨૧,૮૭૨ સદસ્યો)
 3. અક્ષાંશ રેખાંશ સુધારણા અભિયાન‏‎ (૧૮,૬૭૫ સદસ્યો)
 4. ગુજરાતનાં ગામો‏‎ (૧૮,૪૪૫ સદસ્યો)
 5. અક્ષાંશ રેખાંશ ચકાસણી બાકી‏‎ (૧૪,૬૮૮ સદસ્યો)
 6. સ્થિતિવાળા ગામ‏‎ (૧૪,૩૮૧ સદસ્યો)
 7. CS1 errors: dates‏‎ (૬,૦૧૭ સદસ્યો)
 8. અક્ષાંશ રેખાંશ યોગ્ય છે‏‎ (૩,૫૨૭ સદસ્યો)
 9. યોગ્ય સ્થિતિવાળા ગામ‏‎ (૩,૪૨૩ સદસ્યો)
 10. સૌરાષ્ટ્ર‏‎ (૨,૬૬૯ સદસ્યો)
 11. CS1 અંગ્રેજી-language sources (en)‏‎ (૧,૨૩૫ સદસ્યો)
 12. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (૧,૧૮૫ સદસ્યો)
 13. કચ્છ જિલ્લાના ગામ‏‎ (૯૩૩ સદસ્યો)
 14. સંદિગ્ધ વાક્યો વાળા લેખો‏‎ (૭૪૦ સદસ્યો)
 15. સબસ્ટબ‏‎ (૭૦૯ સદસ્યો)
 16. ભાવનગર જિલ્લાના ગામ‏‎ (૬૯૭ સદસ્યો)
 17. સુરત જિલ્લો‏‎ (૬૫૦ સદસ્યો)
 18. Wikipedia documentation pages‏‎ (૬૨૬ સદસ્યો)
 19. Articles with hCards‏‎ (૬૧૬ સદસ્યો)
 20. ભૂગોળ‏‎ (૫૯૮ સદસ્યો)
 21. Pages with script errors‏‎ (૫૩૬ સદસ્યો)
 22. વ્યક્તિત્વ‏‎ (૫૧૩ સદસ્યો)
 23. Wikipedia cleanup‏‎ (૫૧૦ સદસ્યો)
 24. અમદાવાદ જિલ્લાના ગામ‏‎ (૫૦૬ સદસ્યો)
 25. Country data templates‏‎ (૪૭૪ સદસ્યો)
 26. વલસાડ જિલ્લો‏‎ (૪૫૬ સદસ્યો)
 27. Articles with infoboxes completely from Wikidata‏‎ (૪૪૩ સદસ્યો)
 28. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (૪૨૨ સદસ્યો)
 29. અમરેલી જિલ્લાના ગામ‏‎ (૪૧૯ સદસ્યો)
 30. સમય‏‎ (૪૧૪ સદસ્યો)
 31. Articles using Template Infobox person Wikidata‏‎ (૪૦૬ સદસ્યો)
 32. જુનાગઢ જિલ્લાના ગામ‏‎ (૩૯૬ સદસ્યો)
 33. વર્ષના દિવસો‏‎ (૩૮૨ સદસ્યો)
 34. તિથિ‏‎ (૩૮૧ સદસ્યો)
 35. અક્ષાંશ રેખાંશ યોગ્ય નથી‏‎ (૩૭૭ સદસ્યો)
 36. અયોગ્ય સ્થિતિવાળા ગામ‏‎ (૩૭૬ સદસ્યો)
 37. પંચાંગ‏‎ (૩૭૬ સદસ્યો)
 38. ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં‏‎ (૩૭૩ સદસ્યો)
 39. Pages using ISBN magic links‏‎ (૩૭૧ સદસ્યો)
 40. ચરોતર‏‎ (૩૬૭ સદસ્યો)
 41. ગુજરાતી સાહિત્યકાર‏‎ (૩૪૬ સદસ્યો)
 42. નવસારી જિલ્લો‏‎ (૩૩૫ સદસ્યો)
 43. જોવાલાયક સ્થળો‏‎ (૩૨૫ સદસ્યો)
 44. ડાંગ જિલ્લો‏‎ (૩૨૨ સદસ્યો)
 45. મહારાષ્ટ્ર‏‎ (૩૧૯ સદસ્યો)
 46. લેખs with short description‏‎ (૩૧૪ સદસ્યો)
 47. Articles with 'species' microformats‏‎ (૨૯૯ સદસ્યો)
 48. જીવિત લોકો‏‎ (૨૭૮ સદસ્યો)
 49. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (૨૬૭ સદસ્યો)
 50. સ્થિતિવાળા અન્ય‏‎ (૨૫૪ સદસ્યો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)