સૌથી વધુ શ્રેણીઓ દ્વારા જોડાયેલ પાનું

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. સ્ટબ‏‎ (૨૧,૯૦૬ સદસ્યો)
 2. સટબ‏‎ (૨૧,૮૫૫ સદસ્યો)
 3. અક્ષાંશ રેખાંશ સુધારણા અભિયાન‏‎ (૧૮,૬૭૬ સદસ્યો)
 4. ગુજરાતનાં ગામો‏‎ (૧૮,૪૪૭ સદસ્યો)
 5. અક્ષાંશ રેખાંશ ચકાસણી બાકી‏‎ (૧૪,૬૯૦ સદસ્યો)
 6. સ્થિતિવાળા ગામ‏‎ (૧૪,૩૮૫ સદસ્યો)
 7. CS1 errors: dates‏‎ (૪,૨૭૪ સદસ્યો)
 8. અક્ષાંશ રેખાંશ યોગ્ય છે‏‎ (૩,૫૨૬ સદસ્યો)
 9. યોગ્ય સ્થિતિવાળા ગામ‏‎ (૩,૪૨૨ સદસ્યો)
 10. સૌરાષ્ટ્ર‏‎ (૨,૬૬૯ સદસ્યો)
 11. CS1 અંગ્રેજી-language sources (en)‏‎ (૯૯૫ સદસ્યો)
 12. કચ્છ જિલ્લાના ગામ‏‎ (૯૩૩ સદસ્યો)
 13. સંદિગ્ધ વાક્યો વાળા લેખો‏‎ (૭૨૫ સદસ્યો)
 14. ભાવનગર જિલ્લાના ગામ‏‎ (૬૯૬ સદસ્યો)
 15. સબસ્ટબ‏‎ (૬૮૯ સદસ્યો)
 16. સુરત જિલ્લો‏‎ (૬૫૧ સદસ્યો)
 17. ભૂગોળ‏‎ (૬૩૨ સદસ્યો)
 18. Wikipedia documentation pages‏‎ (૫૯૦ સદસ્યો)
 19. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (૫૬૮ સદસ્યો)
 20. Articles with hCards‏‎ (૫૨૧ સદસ્યો)
 21. અમદાવાદ જિલ્લાના ગામ‏‎ (૫૦૬ સદસ્યો)
 22. વ્યક્તિત્વ‏‎ (૫૦૨ સદસ્યો)
 23. Wikipedia cleanup‏‎ (૫૦૦ સદસ્યો)
 24. Country data templates‏‎ (૪૭૪ સદસ્યો)
 25. વલસાડ જિલ્લો‏‎ (૪૫૬ સદસ્યો)
 26. Pages with script errors‏‎ (૪૪૦ સદસ્યો)
 27. અમરેલી જિલ્લાના ગામ‏‎ (૪૧૯ સદસ્યો)
 28. સમય‏‎ (૪૧૪ સદસ્યો)
 29. Articles with infoboxes completely from Wikidata‏‎ (૪૦૪ સદસ્યો)
 30. જુનાગઢ જિલ્લાના ગામ‏‎ (૩૯૬ સદસ્યો)
 31. ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં‏‎ (૩૮૪ સદસ્યો)
 32. તિથિ‏‎ (૩૮૧ સદસ્યો)
 33. વર્ષના દિવસો‏‎ (૩૮૧ સદસ્યો)
 34. અક્ષાંશ રેખાંશ યોગ્ય નથી‏‎ (૩૭૭ સદસ્યો)
 35. અયોગ્ય સ્થિતિવાળા ગામ‏‎ (૩૭૬ સદસ્યો)
 36. પંચાંગ‏‎ (૩૭૫ સદસ્યો)
 37. Pages using ISBN magic links‏‎ (૩૭૪ સદસ્યો)
 38. ચરોતર‏‎ (૩૬૭ સદસ્યો)
 39. Articles using Template Infobox person Wikidata‏‎ (૩૬૬ સદસ્યો)
 40. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (૩૬૫ સદસ્યો)
 41. નવસારી જિલ્લો‏‎ (૩૩૪ સદસ્યો)
 42. ગુજરાતી સાહિત્યકાર‏‎ (૩૩૧ સદસ્યો)
 43. જોવાલાયક સ્થળો‏‎ (૩૨૬ સદસ્યો)
 44. ડાંગ જિલ્લો‏‎ (૩૨૨ સદસ્યો)
 45. મહારાષ્ટ્ર‏‎ (૩૨૧ સદસ્યો)
 46. Templates using TemplateData‏‎ (૩૦૯ સદસ્યો)
 47. Articles with 'species' microformats‏‎ (૨૯૬ સદસ્યો)
 48. જીવિત લોકો‏‎ (૨૫૬ સદસ્યો)
 49. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (૨૫૫ સદસ્યો)
 50. સ્થિતિવાળા અન્ય‏‎ (૨૫૩ સદસ્યો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)