"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) શોધવાની ફોર્મ્યુલા :-
 
બી.એમ.આઈ = ( વજન )/( ઉંચાઈ )2
( ઉંચાઈ )2
 
નોંધ – વજન કિલોગ્રામમાં તથા ઉંચાઈ મિટરમાં લેવાની છે.
૧૮.૫ અથવા ઓછુ ==> ઓછું વજન (Underweight)
૧૮.૫ - ૨૪.૯ ==> આદર્શ વજન (Normal Weight)
 
૨૫.૦ - ૨૯.૯ ==> વધુ વજન (Overweight)
 
૩૦.૦ - ૩૪.૯ ==> વધારે વજન – સ્થૂળતા (Obese)
 
૩૫.૦ - ૩૯.૯ ==> વધારે વજન – વધુ સ્થૂળતા (Obese)
 
૪૦થી વધારે ==> એકદમ વધારે વજન – બેડોળ) (Extremely Obese)
 
૧૦૭

edits

દિશાશોધન મેનુ