વિશ્વ બેંક

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

વર્લ્ડ બેંકની સ્થાપના 'બ્રિટન વુડ્સ' સમેલન દરમ્યાન થઇ હતી. તે ઇ.સ ૧૯૪૬માં સક્રિય બની તથા ઇ.સ ૧૯૪૭થી યુ.એન.ના અંગ તરીકે કાર્યરત થઇ. વર્લ્ડ બેન્કનો ઉદ્દેશ એ હતો કે બીજા વિશ્વયુધ્ધના કારણે આર્થિક રીતે જર્જરીત થઇ ગયેલા દેશોના અર્થ તંત્રને પુન:જીવીત અને વીક્સિત કરવાં.

તેનું આખુ નામ ઇન્ટરનેશનલ બેંક ફૉર રીકન્સ્ટ્ર્ક્શન ડેવલપમેન્ટ છે.