વેબ ડિઝાઈન

વિકિપીડિયાથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

વેબ ડિઝાઇન (અંગ્રેજી:Web Design) એટલે કોઇપણ જાળસ્થળ માટેનું પૃષ્ઠ તૈયાર કરવા માટેની જુદા જુદા પ્રકારની રીતો. આ કાર્ય ઘણી રીતે કરી શકાય છે. વેબ ડિઝાઇનનું પહેલું પગથિયું એચ. ટી. એમ. એલ. કોડ શિખવાનું છે.