શાકાહારી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

શાકાહારી એટલે કે માત્ર વનસ્પતિઓમાંથી મળતાં પાન, ફળ, ફુલ કે મૂળ (કંદમૂળ)માંથી પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરી આહાર તરીકે ઉપયોગ કરે. આમાં કોઈપણ પ્રાણીના શરીરમાંથી, કોઈપણ સ્વરુપે મેળવવામાં આવેલા ખોરાકને અવૈદ્ય ગણવામાં આવે છે.

શાકાહાર[ફેરફાર કરો]

શાકાહારી વસ્તુઓ[ફેરફાર કરો]

આ પાનાંમાં શાકાહારી વસ્તુઓની યાદીનું સંકલન કરવામાં આવેલ છે, આશા છે કે તે આપને મદદરૂપ થશે.

રંગ

 • લાલ (ન ખાઈ શકાય તેવી)
 • વાદળી ( ઈંડા હોય તેવી વસ્તુઓ)
 • લીલી (ખાઈ શકાય તેવી)


પરિભાષા (વિષયક શબ્દો)[ફેરફાર કરો]

 • ડુક્કરના માંસ. કે બીજા પ્રાણીમાંથી બનેલી વસ્તુઓ ( Derived from pork or other animal)
    1. બેકન (Bacon)
    2. હામ (Ham)
    3. સોસેજ (Sausage)
    4. લાર્ડ (Lard)
    5. ફેટ (Fat)
    6. જિલેટિન (Gelatin)
    7. Shortening (animal).
 • દુર રહો ‌ Avoid - doubtful (may be derived from animal or vegetable):
    1. Lecithin
    2. Emulsifier
    3. Dough conditioners
    4. Mono and diglycerides
    5. Enzymes or rennet in cheese
 • વાપરી શકાય તેવા પદાર્થો
    1. Soya-lecithin
    2. Soybean lecithin
    3. Vegetable lecithin
    4. Vegetable shortening
    5. Vegetable mono and diglyceriders
    6. Vegetable enzymes or rennetless cheese.
 • Avoid may contain alcohol
    1. Artificial and imitation extracts and flavoringsસંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

http://www.jamiaislamia.org/halalharam.htm http://www.vrg.org/journal/vj2000nov/2000novnondairy.htm


બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]