શ્રેણી:Articles with broken citations

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણીના બધા લેખમાં ઓછામાં ઓછો એક કે તેથી વધુ સંદર્ભ તુટેલો (broken) છે. આ બધા જ લેખનાં અપાયેલા સંદર્ભમાંથી તુટેલા સંદર્ભની ફેરચકાસણી કરવી જરૂરી છે.

આ શ્રેણીમાં હાલમાં કોઇ પાનાં કે મીડિયા નથી.