શ્રેણી:User mg

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણીના સભ્યો મલાગસી ભાષાનું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે.

આ શ્રેણીમાં હાલમાં કોઇ પાનાં કે મીડિયા નથી.