શ્રેણી:User nb

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણીના સભ્યો નોર્વેજીયન બોકમાલ ભાષાનું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે.

આ શ્રેણીમાં હાલમાં કોઇ પાનાં કે મીડિયા નથી.