શ્રેણી:User nn

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણીના સભ્યો નૉર્વેજીયન નાયનૉર્સ્ક ભાષાનું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે.

આ શ્રેણીમાં હાલમાં કોઇ પાનાં કે મીડિયા નથી.